Wat zijn elektrische vlambogen?

 
 
 

Elektrische vlambogen vormen een van de ernstigste en minst begrepen elektrische gevaren. Een elektrische boog (ook wel "elektrische vonkbrug" genoemd) is een continue stroomsterke elektrische ontlading die door een luchtspleet tussen de geleiders stroomt. Hierdoor wordt een zeer helder ultraviolet licht en intensieve warmte gegenereerd. Een vlamboog wordt meestal veroorzaakt door kortsluiting. Dit is soms te wijten aan een technische storing van elektrische apparatuur (bijv. onjuiste installatie, stof, corrosie, oppervlakteonregelmatigheden en soms gewoon door normale slijtage). In de meeste gevallen zijn kortsluitingen echter het gevolg van een menselijke fout (bijv. veroorzaakt door het aanraken van een testsonde op het verkeerde oppervlak of door een stuk gereedschap dat uitschiet).

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN EEN ELEKTRISCHE VLAMBOOG?

Afhankelijk van de ernst van de vlamboog, een functie van de boogstroom en de duur van de boog, en afhankelijk van de afstand tot de boog, kan dit leiden tot:

  • grote hitte van de elektrische boog tot 20.000 °C, waardoor de huid en het lichaam van de medewerker verbranden;
  • brand, met mogelijk letsel van de werknemer en beschadiging van de omgeving van het werk als gevolg;
  • een boogontlading (elektrische-boogexplosie) met een explosiedruk tot 1000 kg/m² die gesmolten metaaldeeltjes, restanten van vernielde apparatuur en aanverwante componenten met hoge snelheid uitstoot – waardoor de werknemer gewond raakt;
  • een geluidsexplosie (tot 140 dB - het geluidsniveau van een pistool) - waardoor de werknemer gehoorschade oploopt;
  • ultraviolet licht van de explosie – met als gevolg beschadiging van het gezichtsvermogen van de medewerker.

De gevolgen voor mensen die werken met of in de buurt van elektrische apparatuur die onder spanning staat, zijn vooral afhankelijk van de hoeveelheid invallende energie die door het lichaamsoppervlak wordt ontvangen, wat weer afhankelijk is van de afstand tot de boog. De primaire zorg voor de blootgestelde persoon zijn de brandwonden van de huid.

WANNEER TREEDT EEN ELEKTRISCHE VLAMBOOG OP?

Elektrische vlambogen kunnen altijd en overal waar elektrische apparatuur onder spanning staat, optreden. Als apparatuur tijdens onderhoud of reparatie om welke reden dan ook niet spanningsvrij kan worden gemaakt, kan er een vlamboog ontstaan.

 
 
 

Zie hoe Nomex® het leven kan redden van werknemers die worden blootgesteld aan een elektrische boog.

 
 
 

Arc-Man®

Zie hoe brandwerende kledingstukken presteren onder verschillende testomstandigheden en hoe de brandwonden onder elk van deze omstandigheden worden voorspeld. 

Bekijken
 
 
 

4P-methodologie voor de beoordeling van het gevaar van een elektrische vlamboog

De 4P-methodologie hanteert een holistische benadering van de risico's van en de bescherming tegen vlambogen, waardoor de gevarenbeoordeling kan worden vereenvoudigd tot vier stappen.

Bekijken
 
 
 

Norm voor vlamboogbescherming

Zie hoe CE-merken, normen en voorschriften belangrijke criteria zijn bij de keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's).

Bekijken