PRIVACYVERKLARING

 
 
 

LAATST BIJGEWERKT: 19 februari 2024

Privacy-kwesties gaan DuPont de Nemours, Inc. en zijn dochterondernemingen (“DuPont”, “wij”, “onze”, “ons”) ter harte. Wij stellen u daarom graag op de hoogte van de wijze waarop wij informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Samen met het algemene privacybeleid inzake informatie, bevat deze privacyverklaring de werkwijzen van DuPont ten aanzien van de informatie die wij verzamelen via de website en de mobiele applicatie die eigendom is en gecontroleerd wordt door DuPont en waar u deze privacyverklaring kunt lezen (respectievelijk de ´Site´ en de ´App´), alsmede offline, ingeval een mededeling wettelijk vereist is. Door DuPont persoonlijke informatie te verschaffen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van deze privacyverklaring.

Wanneer u via de site naar een baan solliciteert, valt het gebruik door DuPont van de persoonlijke informatie die u via Career Center verschaft, onder DuPont Mededeling inzake sollicitanten die u online vindt wanneer u naar een baan solliciteert op de pagina Werken bij Dupont op dupont.com. Als u een werknemer bent, vallen uw persoonlijke gegevens onder de Kennisgeving inzake bescherming van persoonlijke gegevens van werknemers, die voor u beschikbaar is door contact op te nemen met de plaatselijke Human Resources. Als u een melding maakt van vermoedelijke schendingen van de relevante wet of regelgeving door ons personeel, is het gebruik van Persoonsgegevens door DuPont geregeld door de DuPont Ethics Hotline Gegevensbescherming en Privacyverklaring die u kunt vinden in de Ethics Hotline Webportal op de pagina van de Ethics Hotline op dupont.com (Home | DuPont).

 
 
 

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Persoonlijke informatie die DuPont verzamelt

“Persoonlijke informatie” is informatie waarin u als persoon wordt geïdentificeerd of die zich tot u verhoudt als een identificeerbaar persoon. In sommige rechtsgebieden kunnen bepaalde Persoonsgegevens die DuPont verwerkt, beschouwd worden als “gevoelige persoonlijke informatie” (ook bekend als “gevoelige persoonsgegevens” of “bijzondere categorieën van gegevens” in sommige rechtsgebieden). DuPont verzamelt en verwerkt de volgende soorten Persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Postadres (waaronder facturatie- en verzendadres);
 • E-mailadres;
 • Telefoon- en/of faxnummer;
 • Creditcardnummer;
 • Nationaal identificatienummer, zoals burgerservicenummer;
 • Door bedrijf uitgegeven identificatienummer;
 • Wachtwoorden en herinneringsvragen/antwoorden;
 • IP-adres (voor zover dit volgens de van toepassing zijnde wetgeving als Persoonsgegevens wordt beschouwd);
 • Locatie van apparaatgegevens (voor zover dit volgens de van toepassing zijnde wetgeving als Persoonsgegevens wordt beschouwd); en
 • Informatie over webbrowsing (voor zover dit volgens de van toepassing zijnde wetgeving als Persoonsgegevens wordt beschouwd).

 

We zullen alleen Persoonsgegevens verzamelen en verwerken als we een rechtsgrond hebben om dit te doen onder de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming of privacy (bijv. als we een gerechtvaardigd belang hebben, als we een contractuele relatie aangaan/opstart van een contract, of als we uw toestemming hebben om dit te doen).

DuPont verzamelt persoonlijke informatie wanneer u gebruikt maakt van uiteenlopende door ons geboden mogelijkheden, bijvoorbeeld:

 • Wanneer u een product of service bestelt of een verzoek indient;
 • Wanneer u uw aankoop van een product registreert;
 • Wanneer u een garantiekaart indient;
 • Wanneer u zich inschrijft voor abonnementen, technologiefora of andere communicatievormen via de Site of de App;
 • Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, promotie, sweepstake, een enquête of een andere promotievorm;
 • Wanneer u deelneemt aan een blog of forum;
 • Wanneer wij marktonderzoek uitvoeren, of u op een vakbeurs of ander evenement ontmoeten.

 

Wij moeten persoonlijke informatie verzamelen om u te kunnen voorzien van de services en producten waar u om hebt verzocht. U dient zorgvuldig te overwegen of uw Persoonsgegevens aan ons moeten worden verstrekt. Als u niet de verzochte informatie levert, kunnen wij de assistentie die u ons vraagt mogelijk niet leveren. Als u ons of onze serviceverleners persoonlijke informatie over andere mensen rechtstreeks levert die verband houdt met onze producten en/of diensten, verklaart en garandeert u dat u gemachtigd bent om dit te doen (inclusief het verkrijgen van de relevante toestemming, waar vereist door de van toepassing zijnde wetgeving) en om ons toestemming te geven de informatie te gebruiken, overeenkomstig deze privacyverklaring.

Mogelijk combineren we persoonlijke informatie die wij over u verzamelen met persoonlijke informatie die u levert aan DuPont via andere bronnen, zoals productregistraties, inlichtingen of marketingevenementen. Wij gebruiken de gecombineerde persoonlijke informatie in overeenstemming met deze privacyverklaring, zolang deze gecombineerd is.

Hoe wij persoonlijke informatie gebruiken 

Wij en onze serviceverleners gebruiken persoonlijke informatie voor zakelijke doeleinden:

 • Wij handelen uw aankopen af en beantwoorden uw verzoeken en vragen om inlichtingen.

- Wij verwerken de betalingen van uw bedrijf, leveren uw bestelling, communiceren met u over uw aankoop en leveren u de bijbehorende klantenservice.

- Wij sturen u belangrijke informatie over de Site of de App, veranderingen van DuPonts algemene voorwaarden en beleid en/of andere administratieve informatie.

- Wij stellen u in staat te communiceren met anderen via de Site of App (bijvoorbeeld via een blog, prikbord, berichtgeving, chatfunctie, profiel of andere sociale media). Door deze functies te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt (inclusief, waar vereist onder de van toepassing zijnde wetgeving, het verkrijgen van de relevante toestemming) om de naam, het e-mailadres en de informatie van het sociale media-account van uw vriend/vriendin te gebruiken en aan DuPont te leveren.

Wij zullen deze activiteiten: (i) uitvoeren om onze contractuele relatie met u te beheren; (ii) om een wettelijke verplichting na te leven; en/of (iii) (waar vereist door de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensprivacy) alleen met uw toestemming om dit te doen.

 • Wij versturen u e-mailwaarschuwingen, sms-berichten en andere geschreven of elektronische berichten.

Wij zullen deze activiteiten uitvoeren: (i) om onze contractuele relatie met u te beheren; (ii) om een wettelijke verplichting na te leven; en/of (iii) (waar vereist door de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensprivacy) alleen met uw toestemming om dit te doen.

 • Wij personaliseren uw ervaring door op u toegesneden producten en aanbiedingen te presenteren.

- Om u beter te begrijpen en onze communicatie met u te personaliseren.

- Wij sturen u marketingberichten waarvan wij menen dat ze interessant voor u kunnen zijn, waaronder informatie over vakbeurzen of onze producten of services.

Wij zullen deze activiteiten uitvoeren: (i) als u er toestemming voor geeft; of (ii) als wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben.

 • Wij bieden u de mogelijkheid u in te schrijven voor prijsvragen, technologiefora en andere activiteiten.

- Wij bieden u de mogelijkheid om deel te nemen aan sweepstakes, prijsvragen en soortgelijke promotiemiddelen en om deze activiteiten te beheren. Een aantal van deze activiteiten is onderworpen aan aanvullende regels, die aanvullende informatie kunnen bevatten over hoe wij persoonlijke informatie gebruiken en vrijgeven. Wij raden u daarom aan deze regels nauwkeurig te lezen.

- Wij stellen u in staat u te registreren en deel te nemen aan technologiefora en andere evenementen met DuPont.

Wij zullen deze activiteiten uitvoeren: (i) om onze contractuele relatie met u te beheren; of (ii) met uw toestemming.

Voor data-analyses, audits, onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten, verbetering van de Website en App van DuPont, verbetering van de services van DuPont, ontwikkeling van marketingevenementen en vaststelling van gebruikstrends.

Wij zullen deze activiteiten uitvoeren: (i) om onze contractuele relatie met u te beheren; (ii) om een wettelijke verplichting na te leven; (iii) om de doeltreffendheid van marketingactiviteiten te bepalen; (iv) (waar vereist door de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensprivacy) alleen met uw toestemming; en/of (v) omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben dit te doen.

Wij kunnen persoonlijke informatie ook gebruiken wanneer wij menen dat dit noodzakelijk of relevant is (en in sommige rechtsgebieden zijn we mogelijk niet verplicht om uw toestemming te vragen) om: (a) te voldoen aan geldende wetgeving, waaronder wetten buiten uw land van verblijf; (b) te voldoen aan juridische procedures; (c) te beantwoorden aan verzoeken van publieke en overheidsinstanties waaronder instanties buiten uw land van verblijf; (d) de naleving van de algemene voorwaarden van DuPont te waarborgen (e) de bedrijfsactiviteiten van DuPont te beschermen; (f) de rechten, privacy, veiligheid, het eigendom van DuPont, van u en anderen te beschermen; en/of (g) DuPont in staat te stellen de beschikbare rechtsmiddelen in te zetten en de schade die wij mogelijk oplopen te beperken.

Hoe persoonlijke informatie wordt vrijgegeven 

Uw persoonlijke informatie mag worden vrijgegeven:

 • Binnen de groep van DuPont-ondernemingen, vanwege de in de privacyverklaring beschreven doelstellingen.
  U kunt een lijst van de belangrijke dochterondernemingen van DuPont opvragen als bijlage bij het jaarverslag van DuPont (Form 10k) op de website van de Amerikaanse SEC: EDGAR Search Results (sec.gov). De locaties van de dochterondernemingen van DuPont kunt u vinden op DuPont Kantoren en Locaties | DuPont. De lokale dochteronderneming waarmee u communiceert is verantwoordelijk voor het beheer van de persoonlijke informatie die het voor zijn eigen doeleinden verwerkt.

 • Aan DuPont’s externe aanbieders van services.
  Deze externe partijen bieden diensten aan als website hosting, data-analyses, betalingsverwerking, orderafhandeling, productdistributie, levering van infrastructuur, IT-services, klantenservice, e-mailleveringsservices, creditcardverwerking voor uw bedrijf, boekhoudkundige controlediensten en andere soortgelijke services om deze partijen in staat te stellen services te leveren.

 • Aan derden zoals agenten, retailers en distributeurs ter facilitering van de verkoop en distributie van producten en diensten van DuPont, wat marketingcommunicatie kan omvatten die overeenstemt met uw keuzes.

 • Aan externe sponsors van sweepstakes, prijsvragen en soortgelijke promotiemiddelen.

 • Aan een externe partij die u krediet kan aanbieden om door DuPont aangeboden producten of diensten te kopen.

 • Om u te identificeren aan iedereen naar wie u berichten hebt gestuurd via de Site.

 • Aan een externe partij in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, opdracht, overdracht of andere beschikking aangaande de gehele of gedeeltelijk onderneming en aandelen van DuPont in verband met een faillissement of een soortgelijke procedure.

 • Aan derde partijen met wie we werken in verband met onze licentieverlening, gezamenlijke ontwikkeling of soortgelijke regelingen met dergelijk derde partijen.

 • Door u, wanneer u gebruik maakt van functies op een site of app van DuPont die de mogelijkheid bieden met DuPont en anderen te communiceren (bijvoorbeeld via een blog, prikbord, berichtgeving, chatfunctie, profiel of andere sociale media). Wanneer u deze website gebruikt moet u er zich van bewust zijn dat de informatie die u verzendt, waaronder uw naam, locatie en e-mailadres, mogelijk door anderen kunnen worden gezien. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige informatie die u via deze functies verzendt en wij raden u met klem af om via deze functies gevoelige persoonlijke informatie vrij te geven (zoals informatie over uw gezondheid of over uw creditcard) tenzij dit vereist is om te kunnen genieten van onze producten of diensten. Gebruikt u deze functies, dan kan uw persoonlijke informatie op de Site of de App blijven, zelfs nadat u de Site of de App niet meer gebruikt.

Wij kunnen persoonlijke informatie ook vrijgeven wanneer wij menen dat dit noodzakelijk of relevant is (en in sommige rechtsgebieden zijn we mogelijk niet verplicht om uw toestemming te vragen) om: (a) te voldoen aan geldende wetgeving, waaronder wetten buiten uw land van verblijf; (b) te voldoen aan juridische procedures; (c) te beantwoorden aan verzoeken van publieke en overheidsinstanties waaronder instanties buiten uw land van verblijf; (d) de naleving van de algemene voorwaarden van DuPont te waarborgen (e) de bedrijfsactiviteiten van DuPont te beschermen; (f) de rechten, privacy, veiligheid, het eigendom van DuPont, en van u en anderen te beschermen; en/of (g) DuPont in staat te stellen de beschikbare rechtsmiddelen in te zetten en de schade die wij mogelijk oplopen te beperken.

We verkopen geen persoonsgegevens van consumenten aan derden.

OVERIGE INFORMATIE

Overige informatie die wij verzamelen

“Overige informatie” is informatie waarin uw specifieke identiteit niet wordt onthuld of die zich niet tot u verhoudt als een identificeerbaar persoon.

Overige informatie bestaat uit:

 • Browserinformatie;
 • Informatie die wordt verzameld via cookies, pixel tags en andere technologieën;
 • Demografische informatie en andere door u geleverde informatie;
 • Samengevoegde of geanonimiseerde informatie.

In sommige rechtsgebieden kan dergelijke Overige informatie echter worden beschouwd als Persoonsgegevens. In dat geval zullen wij dergelijke Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Hoe wij overige informatie verzamelen 

DuPont and DuPont’s externe aanbieders van services kunnen overige informatie op uiteenlopende wijzen verzamelen, zoals:

 • Via uw browser of apparaat.
  Bepaalde informatie wordt door de meeste browsers en apparaten verzameld, waaronder uw Media Access Control (MAC)-adres, computertype, schermresolutie, besturingssysteemversie, de producent en het model van uw apparaat en type internetbrowser en -versie.

 • Door uw gebruik van een app.
  Wanneer u de App downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze serviceverleners gebruiksgegevens van de App bijhouden en verzamelen, zoals uw locatie of de datum en tijd dat de App op uw apparaat contact maakt met onze servers en wat voor informatie en bestanden naar de App zijn gedownload op basis van uw apparaatnummer.

 • Via uw gebruik van een App, verbonden apparaat of toestel, waaronder onbemande luchtvaartuigen.
  De fysieke locatie van uw apparaat en de bijbehorende locatie en tijd worden verzameld per satelliet, mobiele-telefonietoren, wifi-signalen of andere technieken. Wij kunnen de fysieke locatie van uw apparaat gebruiken om u te voorzien van gepersonaliseerde, op locatie gebaseerde services en inhoud. In bepaalde gevallen is het u toegestaan om een dergelijk gebruik en/of het delen van de locatie van uw apparaat toe te laten of af te wijzen, maar als u dat doet, kunnen wij en onze partners u niet de relevante gepersonaliseerde services en inhoud leveren.

 • Van u.
  Informatie zoals uw locatie en andere informatie, waaronder het communicatiemiddel van uw voorkeur, worden verzameld wanneer u deze informatie vrijwillig levert. Tenzij in combinatie met persoonlijke informatie, onthult deze informatie uw identiteit niet, noch die van andere gebruikers van de Site of App.

 • Door informatie samen te voegen.
  Samengevoegde persoonlijke informatie onthult uw identiteit niet, noch die van enige andere gebruiker van de site of app. Wij kunnen bijvoorbeeld persoonlijke informatie gebruiken ter berekening van het percentage DuPont-gebruikers met een bepaald telefonisch netnummer.

Lees ons cookiebeleid en leer hoe wij en onze serviceverleners cookies en soortgelijke volgtechnieken gebruiken om u onder andere advertenties te bieden die op uw interesses gebaseerd zijn.

Hoe wij overige informatie gebruiken en vrijgeven 

Omdat de overige informatie uw identiteit niet onthult, mogen wij die informatie voor elk doel gebruiken en vrijgeven. Als wij verplicht zijn om onder de geldende wetgeving overige informatie als persoonlijke informatie te behandelen, dan gebruiken wij die en geven wij die vrij met hetzelfde doel als waarvoor wij persoonlijke informatie gebruiken en vrijgeven, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

In sommige gevallen combineren we overige informatie met persoonlijke informatie, zoals het combineren van uw naam met uw geografische locatie. Wanneer wij overige informatie combineren met persoonlijke informatie - bijvoorbeeld wanneer wij informatie die u bij inschrijving levert, combineren met overige informatie om u te voorzien van gerichte gepersonaliseerde marketing - wordt de gecombineerde informatie behandeld als persoonlijke informatie, en wordt deze verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

IP-ADRESSEN

Uw “IP-adres” is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegewezen, en dat u gebruikt via uw Internet Service Provider (ISP).

Hoe wij IP-adressen verzamelen 

Een IP-adres wordt vastgesteld en automatisch aan de logbestanden van de DuPont-server toegevoegd, steeds wanneer een gebruiker de site bezoekt, samen met de datum en tijd van het bezoek en de bezochte pagina's. Het verzamelen van IP-adressen is standaard op het internet en wordt automatisch door veel websites gedaan.

Hoe DuPont IP-adressen gebruikt en vrijgeeft 

DuPont gebruikt IP-adressen om bijvoorbeeld sitegebruik te berekenen, serverproblemen mede te diagnosticeren, de site te beheren en inhoud te bieden die is toegesneden op uw land. Ook kunnen wij IP-adressen om dezelfde redenen gebruiken en vrijgeven als waarvoor wij persoonlijke informatie gebruiken en vrijgeven. Merk op dat wij IP-adressen, logbestanden van servers en gelijksoortige informatie als overige informatie behandelen, behalve als wij krachtens geldende wetgeving tot iets anders verplicht zijn en het als Persoonsgegevens classificeren, waardoor we de IP-adressen zullen verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

SITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring heeft niets te maken met de privacy, informatie of andere werkwijzen van derden, waaronder derden die een site beheren waaraan de Site of de App gelinkt is, noch zijn wij daarvoor verantwoordelijk. Een link met een privacyverklaring op de Site of de App houdt niet in dat DuPont op enige wijze met de gelinkte site instemt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatieverzameling, het gebruik, de vrijgave of het beveiligingsbeleid of de beveiligingswerkwijzen van app-ontwikkelaars, app-leveranciers, leveranciers van platforms voor sociale media, leveranciers van draadloze services, of producenten van apparaten, ook niet ten aanzien van persoonlijke informatie die u aan andere organisaties bekend maakt via of in verband met de Apps.

´DO NOT TRACK´

DuPont reageert momenteel niet op ´do-not-track´-signalen van browsers.

BEVEILIGING

DuPont treft redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen ter bescherming van persoonlijke informatie die onder controle staat van DuPont. Helaas is de veiligheid van data-overdracht of data-opslagsystemen op het internet nooit volledig gegarandeerd. Wanneer u reden hebt aan te nemen dat uw interactie met DuPont niet langer veilig is, dient u ons het probleem onmiddellijk te melden, op elke wijze die beschreven staat in de paragraaf ”Contact opnemen met DuPont” hieronder.

KEUZES EN TOEGANG

Uw keuzes ten aanzien van het gebruik en de vrijgave door DuPont van uw persoonlijke informatie

DuPont biedt u veel keuzes ten aanzien van ons gebruik en de vrijgave van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden. Om ervoor te kiezen geen elektronische marketingberichten meer te ontvangen en ons te verzoeken geen persoonlijke informatie van u te delen met ongerelateerde derden voor hun marketingdoeleinden, raadpleeg hieronder “Contact opnemen met DuPont”.

Zo snel als redelijkerwijs uitvoerbaar is, zullen wij proberen aan uw verzoek(en) te voldoen. Opgelet: als u geen marketing-gerelateerde boodschappen meer van DuPont wenst te ontvangen, kunnen wij u nog wel belangrijke administratieve berichten sturen, en die kunt u niet afwijzen.

Hoe u uw toegang kunt verkrijgen tot uw persoonlijke informatie, deze kunt veranderen of kunt tegenhouden 

Wilt u verzoeken om herziening, correctie, bijwerking, blokkering of verwijdering van, het gebruik door DuPont van persoonlijke informatie die u DuPont eerder hebt geleverd, of hebt u bezwaar tegen dit gebruik of wilt u het anderszins beperken, of wilt u een elektronische kopie van uw persoonlijke informatie om die over te dragen aan een ander bedrijf (in zoverre de geldende wetgeving in dit recht van dataverplaatsing voorziet), of wilt u andere rechten van betrokkenen uitoefenen die u toekomen op grond van de privacy- of gegevensbeschermingswetgeving in uw rechtsgebied, raadpleeg hieronder “Contact opnemen met DuPont”.

In uw verzoek moet u duidelijk maken welke informatie u wil laten veranderen, of u wilt dat uw persoonlijke informatie op een DuPont-database wordt uitgeschakeld, of moet u DuPont laten weten welke beperkingen u wilt opleggen aan het gebruik door DuPont van uw persoonlijke informatie. Zo snel als dit redelijkerwijs uitvoerbaar is, zullen wij proberen aan uw verzoek(en) te voldoen.

BEWAARPERIODE

Wij bewaren uw persoonlijke informatie net zo lang als noodzakelijk is om de doelstellingen te vervullen die in deze privacyverklaring beschreven staan, tenzij een langere bewaarperiode vereist is of wettelijk is toegestaan.

De criteria ter vaststelling van onze bewaarperioden omvatten:

 • De tijdsduur van onze voortgaande relatie met u en van onze verlening van door u verzochte services;
 • of er een wettelijke verplichting is waaraan wij zijn onderworpen (zo vereisen bepaalde wetten dat wij uw transacties enige tijd bewaren voordat wij ze kunnen verwijderen);
 • de wenselijkheid van bewaring in het licht van onze rechtspositie (bijvoorbeeld bij geldende statuten inzake beperkingen, procesvoeringen of reglementaire onderzoeken);
 • op uw verzoek of bezwaar, op voorwaarde dat er geen dwingende rechtsgronden zijn die DuPont verplichten die informatie te bewaren; en/of
 • als onze gegevensverzameling gebaseerd was op uw toestemming en u die intrekt.

GEBRUIK VAN DE SITE DOOR KINDEREN

DuPont zet zich in voor de bescherming van de privacybehoeften van kinderen en wij sporen ouders en voogden aan een actieve rol te spelen in de online activiteiten van hun kinderen. DuPont richt zich met de Site en de App niet tot kinderen onder zestien (16) jaar, noch verzamelt het willens en wetens persoonlijke informatie van kinderen met als oogmerk om producten of diensten te verkopen. DuPont neemt van tijd tot tijd deel aan selecte onderwijsprogramma's, zoals wetenschap en milieubewustzijn ter ondersteuning van scholen en gemeenschappen.

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT

Uw persoonlijke informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij voorzieningen hebben of waar wij een serviceverlener in dienst hebben genomen, waaronder de Verenigde Staten, dat mogelijk andere regels voor gegevensbescherming heeft dan in uw land.

Wanneer u zich in de Europese Economische Zone bevindt (EEA): van een aantal niet-EEA-landen erkent de Europese Commissie (EC) dat zij adequate gegevensbescherming bieden, in overeenstemming met EEA-normen. Voor overdrachten van de EEA naar landen met gegevensbeschermingsniveaus die niet als adequaat worden beschouwd, hebben wij adequate maatregelen getroffen, zoals standaard contractuele clausules die door de EC zijn aangenomen ter bescherming van uw persoonlijke informatie. Een kopie van deze maatregelen kunt u verkrijgen door contact op te nemen zoals uiteengezet onder “Contact opnemen met DuPont” (zie hieronder).

Gebruik van Analytics door DuPont.

DuPont kan gebruik maken van Google Analytics van Google, Inc. ("Google") dat gebruik maakt van cookies (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om DuPont te helpen begrijpen hoe u onze Website en App gebruikt. DuPont classificeert Google Analytics-cookies als 'functionele cookies'. Door 'Alles weigeren' te kiezen in de cookiebanner worden er geen Google Analytics-cookies op uw apparaat geplaatst. Als u uw voorafgaande toestemming wilt intrekken kunt u dit eenvoudig doen door op de link 'Cookievoorkeuren' onderaan onze Websites te klikken en 'Vereiste cookies' te selecteren.

 • De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website en App (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VS en andere landen (de servers zijn eigendom van Google).
 • Google zal deze informatie gebruiken om gegevens over uw gebruik van de Website en App te verstrekken die het mogelijk maken rapporten over de activiteit op de Website & App op te stellen voor website-exploitanten, en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de activiteit op de Website en App en het internetgebruik.
 • Google mag deze informatie aan derden verschaffen als dit wettelijk verplicht is, of als deze derden de informatie namens hen verwerken.
 • Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover het bedrijf beschikt.
 • U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze Website en App kunt benutten.
  Voor Duitse gebruikers, om Google Analytics tracking volledig uit te schakelen, klik hier.
 • U kunt meer te weten komen over de praktijken van Google door hier te klikken en u hier afmelden.

DuPont kan mogelijk andere analysetools gebruiken, zoals bijvoorbeeld Adobe, ScanTrust, enz.

GEVOELIGE INFORMATIE

Wij verzoeken u DuPont geen gevoelige persoonlijke informatie te sturen en bekend te maken, (zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving) (bijvoorbeeld informatie die verband houdt met raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) op of via de Site of App of anderszins, tenzij het vereist is om dergelijke gevoelige persoonlijke informatie aan ons te verstrekken om te kunnen gebruikmaken van onze producten of diensten.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

 

Voor de doeleinden van deze Privacyverklaring betekent “Geautomatiseerde Besluitvorming” het gebruik van computerprogramma's of algoritmen voor het automatisch analyseren of beoordelen van persoonlijk gedrag, gewoonten, interesses of hobby's, of financiële, gezondheids-, krediet- of andere statussen, en het geautomatiseerd nemen van beslissingen op basis van een dergelijke analyse of beoordeling.

Van tijd tot tijd kunnen we uw IP-adres, locatie, cookies of gegevens over eerder browsinggedrag verwerken via geautomatiseerde besluitvorming om uw browse-ervaring op onze websites te verbeteren en de inhoud die we aan u tonen beter af te stemmen op uw voorkeuren en interesses.

U kunt bepaalde rechten hebben op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of privacy met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming, zoals de volgende:

·         wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken door middel van Geautomatiseerde Besluitvorming om u rechtstreeks marketingberichten of pushberichten te sturen, hebt u het recht om af te zien van een dergelijke Geautomatiseerde Besluitvorming; en

·         als de beslissing die via Geautomatiseerde Besluitvorming is genomen een wezenlijke invloed heeft op uw persoonlijke belangen, hebt u ook het recht om uitleg over een dergelijke beslissing te vragen en het recht om onze verwerking via Geautomatiseerde Besluitvorming te weigeren.

Als u vragen hebt of als u uw rechten met betrekking tot Geautomatiseerde Besluitvorming wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals uiteengezet onder "Contact opnemen met DuPont" (zie hieronder).

UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring veranderen. Bekijk “LAATSTE UPDATE” bovenaan deze pagina om te zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is herzien. Veranderingen aan deze privacyverklaring treden in werking wanneer wij de gereviseerde privacyverklaring op de Site of App publiceren. Uw gebruik van de Site of App na deze veranderingen betekent dat u de herziene privacyverklaring aanvaardt, tenzij in het geval waar we volgens de van toepassing zijnde wetgeving eerst uw toestemming moeten verkrijgen. In dat geval hebt u ons uw toestemming gegeven door de herziene Privacyverklaring te accepteren.

CONTACT OPNEMEN MET DUPONT

Hebt u vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op Privacyverzoek | DuPont, of u kunt contact opnemen met andere wereldwijde locaties van DuPont op DuPont DCC Locatienummers | DuPont.

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR DE EEA

In de EEA kunt u een klacht indienen bij de databeschermingsinstantie voor uw land of regio, of waar zich een beweerde inbreuk op geldende databeschermingswetgeving heeft voorgedaan. Een lijst van databeschermingsinstanties vindt u op de website van de Europese Commissie.

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR CANADA

Canadian Privacy Officer (inclusief Quebec): Paul Klasios

Email-adres: Privacy_Canada@dupont.com

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR HET CHINESE VASTELAND (Volksrepubliek China)

Dit hoofdstuk is van toepassing op u als u zich op het Chinese vasteland bevindt en moet worden gelezen in combinatie met de voorwaarden van deze Privacyverklaring, zoals hierboven uiteengezet.

Entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking

De entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw Persoonsgegevens zijn de entiteiten die verder worden vermeld in Bijlage 1 hieronder. Alle verwijzingen naar “DuPont”, “wij”, “ons”, “onze” met betrekking tot Persoonsgegevens van personen op het Chinese vasteland verwijzen naar de entiteiten die in deze paragraaf worden genoemd.

Persoonlijke informatie die DuPont verzamelt

 • Naast de soorten Persoonsgegevens vermeld onder het gedeelte “Persoonlijke informatie die DuPont verzamelt” hierboven, verzamelt en verwerkt DuPont de volgende aanvullende soorten Persoonsgegevens voor gebruikers in het Chinese vasteland:
 • Kentekennummer (voor ons WeChat miniprogramma);
 • Voertuigidentificatienummer (voor ons WeChat miniprogramma); en
 • GPS-locatiegegevens, inclusief lengte- en breedtegraad (voor de “DuPont Home Water App”).

De volgende soorten Persoonsgegevens die DuPont over u verzamelt, worden afzonderlijk beschouwd als “gevoelige persoonlijke informatie” onder de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensprivacy op het Chinese vasteland, en zijn vetgedrukt: IP-adres; locatiegegevens; en webbrowsinginformatie. We zullen dit soort "gevoelige persoonlijke informatie" alleen verzamelen en verwerken als we hiervoor uw afzonderlijke toestemming hebben.

DuPont maakt de volgende Apps beschikbaar in het Chinese vasteland:

 • een WeChat miniprogramma, dat klanten op het Chinese vasteland voorziet van initiële prijsinformatie over de folieproducten van DuPont voor voertuigen (specifiek voor koetswerk en ruiten) en van aftersales garantieondersteuning voor dergelijke folieproducten. We verzamelen geen Persoonsgegevens van u om prijsinformatie over onze voertuigfolies te kunnen verstrekken. Als u echter onze aftersales garantieondersteuning nodig hebt, verwerken we alleen uw mobiele telefoonnummer, kentekennummer of voertuigidentificatienummer; en

 • de “DuPont Home Water” App, die klanten in staat stelt de DuPont Home Water producten te scannen die ze hebben aangekocht om na te gaan of deze producten echt of namaak zijn. Als de producten namaak blijken te zijn, zullen we de “DuPont Home Water” App gebruiken om te bepalen waar de namaakproducten zich bevinden, zodat we passende maatregelen kunnen nemen in de relevante rechtsgebieden en onze belangen kunnen beschermen. Om dit doel te bereiken, kunnen we uw toestemming vragen om uw GPS-locatiegegevens (inclusief lengte- en breedtegraad) te verzamelen via uw mobiele apparaat. U kunt ook contact met ons opnemen als u ondersteuning nodig hebt of marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen. Hiervoor moeten we uw naam, beroep en e-mailadres verzamelen.

Specifiek voor onze Apps en WeChat miniprogramma's geldt dat alle Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze zakelijke kernfuncties. Wij streven er niet naar om de Apps te gebruiken voor uitgebreide zakelijke functies, zoals om u een betere gebruikerservaring te bieden of om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

We werken niet samen met derden die hun plug-inprogramma's of software development kits (“SDK's”) leveren aan onze Apps en WeChat miniprogramma's.

Hoe persoonlijke informatie wordt vrijgegeven

Als u meer informatie wenst over de derden die uw Persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden, of als u uw wettelijke rechten ten aanzien van deze derden wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals hierboven uiteengezet onder "Contact opnemen met DuPont".

Grensoverschrijdende doorgifte

Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen doorgeven aan en/of vrijgeven aan onze gelieerde ondernemingen en andere derden (waaronder onze serviceproviders) buiten het Chinese vasteland na uw afzonderlijke toestemming en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming op het Chinese vasteland. DuPont kan bepaalde diensten of producten mogelijk niet aan u leveren als we een dergelijke doorgifte niet uitvoeren. DuPont heeft contractuele en veiligheidsmaatregelen genomen om uw relevante rechten en belangen in verband met de doorgifte te beschermen. Als u vragen hebt over de manier waarop wij grensoverschrijdende doorgiften uitvoeren, of als u uw wettelijke rechten wilt uitoefenen met betrekking tot derden die zich buiten het Chinese vasteland bevinden, neem dan contact met ons op zoals uiteengezet onder "Contact opnemen met DuPont" (zie hierboven).

Rechten van betrokkenen

Naast de rechten van betrokkenen zoals hierboven uiteengezet, hebt u (en uw nabestaanden) ook recht op aanvullende rechten van betrokkenen onder de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder:

 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming Wanneer er gebruik wordt gemaakt van Geautomatiseerde Besluitvorming bij de verwerking van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om niet te worden onderworpen aan beslissingen die uitsluitend via Geautomatiseerde Besluitvorming worden genomen, waaronder profilering, en die rechtsgevolgen voor u hebben of een vergelijkbaar belangrijk gevolg voor u hebben. Als u van mening bent dat u wordt onderworpen aan een Geautomatiseerde Beslissing die een wezenlijke invloed heeft op uw persoonlijke belangen, kunt u contact met ons opnemen en ons vragen de beslissing toe te lichten, en u hebt ook het recht om beslissingen te weigeren die uitsluitend via Geautomatiseerde Besluitvormingsmethoden zijn genomen;

 • Recht om toestemming in te trekken. In specifieke gevallen kunnen wij uw toestemming vragen om uw Persoonsgegevens te verwerken. Wanneer we dit doen, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. We stoppen de verdere verwerking zo snel mogelijk na het intrekken van uw toestemming. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat de toestemming werd ingetrokken;

 • Recht op aanvulling persoonsgegevens. U hebt het recht om ons meer Persoonsgegevens te verstrekken; en

 • Recht om ons te vragen om de regels van onze verwerking van uw Persoonsgegevens uit te leggen. U hebt het recht om ons te vragen de details van onze verwerkingsactiviteiten met betrekking tot uw Persoonsgegevens toe te lichten.

Bewaarperiode

In het algemeen bewaren we uw Persoonsgegevens voor een periode van drie (3) jaar na beëindiging van uw overeenkomst met ons, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is.

Gebruik van de site door kinderen

DuPont richt zich met de Site en de App niet tot kinderen onder veertien (14) jaar en verzamelt niet bewust Persoonsgegevens van kinderen.

Voor zover er gegevens van kinderen worden verzameld en verwerkt, zal DuPont alleen persoonsgegevens van kinderen verwerken als er een rechtsgrond is om dit te doen (bijvoorbeeld als we toestemming hebben verkregen zoals vereist volgens de van toepassing zijnde wetgeving) en in overeenstemming met deze Privacyverklaring (en eventuele andere kennisgevingen die we verplicht zijn te verstrekken onder de van toepassing zijnde wetgeving). Geef deze Privacyverklaring aan je ouders of voogden. We behouden ons het recht voor om het leveren van diensten en producten aan u te weigeren als we geen rechtsgrond hebben om dit te doen.

Lijst van Gelieerde Ondernemingen van DuPont op het Chinese vasteland

 

Hieronder vindt u een lijst van Gelieerde Ondernemingen van DuPont op het Chinese vasteland. Voor de contactgegevens van deze Gelieerde Ondernemingen van DuPont, raadpleeg “Contact opnemen met DuPont” hierboven.

Mainland China

 

 • DuPont (Shanghai) Sourcing Center Co., Ltd. 杜邦(上海)采购中心有限公司
 • DuPont (China) Research & Development and Management Company Limited 杜邦(中国)研发管理有限公司
 • Du Pont China Holding Company Limited 杜邦中国集团有限公司
 • DuPont (Zhangjiagang) Company Limited 杜邦(张家港)有限公司
 • DuPont International Commerce (Shanghai) Co., Ltd. 杜邦国际商贸(上海)有限公司
 • DuPont Materials (Wuhan) Co., Ltd. 杜邦材料(武汉)有限公司
 • DuPont Specialty Materials (Shanghai) Co., Ltd. 杜邦特种材料(上海)有限公司
 • Zhejiang OMEX Environmental Engineering Co., Ltd. 浙江欧美环境工程有限公司
 • DuPont Materials (Dongguan) Co., Ltd. 杜邦材料(东莞)有限公司
 • DuPont Technology (Shanghai) Co., Ltd. 杜邦科技(上海)有限公司
 • CUPOSIT Electronic Materials Zhangjiagang Co., Ltd. 科波西电子材料张家港有限公司
 • Tianjin Laird Technologies Limited 天津莱尔德电子材料有限公司
 • Kunshan Cateron Electronics Co., Ltd 昆山嘉得隆电子有限公司
 • Laird Technologies (Shanghai) Co., Ltd 莱尔德电子材料(上海)有限公司
 • Laird Management (Shenzhen) Co., Ltd 莱尔德管理(深圳)有限公司
 • Laird Technologies (Shenzhen) Co., Ltd 莱尔德电子材料(深圳)有限公司
 • Laird Production Shenzhen Co., Ltd 深圳市莱尔德精密制造有限公司
 • Laird Steward (Foshan) Magnetics Co., Ltd 斯特华(佛山)磁材有限公司