Bijdragen aan een kringloopeconomie

 
 
 

Gebruikmaken van partnerschappen en samenwerken in de waardeketen

In een wereld waar grondstoffen beperkt zijn en die slechts voor 9% circulair is, erkennen we de noodzaak om zo snel mogelijk af te stappen van lineaire "nemen-maken-weggooien"-modellen. We zetten ons in om principes van de kringloopeconomie te integreren in onze bedrijfsmodellen, waarbij we rekening houden met de impact van de levenscyclus op de markten die we bedienen. We begrijpen dat hiervoor moet worden samengewerkt in de waardeketens om creatieve oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een kringloopeconomie waarin minder grondstoffen nodig zijn en minder afval ontstaat in alle processen van de levenscyclus van een product. 

 
 
 

UN SDG #12

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innovatie in onze productievestigingen
 

Wij zetten grote stappen in de samenwerking met andere innovatieve bedrijven om bijproducten te hergebruiken en postindustrieel afval van onze productieactiviteiten om te zetten in waardevolle nieuwe producten. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met Advanced Drainage Systems (ADS) om Tyvek®-productieafval een tweede leven te geven als uiterst technische watermanagementproducten.

Wij zijn ook een samenwerking aangegaan met Gonvarri Steel Services om het bijproduct (zoutzuur) dat ontstaat bij de productie van Nomex® in Asturias, Spanje, nuttig te gebruiken. Hierdoor wordt niet alleen het afval van het bijproduct en het vereiste neutralisatieproces geëlimineerd, het helpt ook bij het verlagen van het jaarlijkse waterverbruik, elektriciteitsverbruik en grondtransport in verband met de productie van Nomex®.

Terwijl we ons vermogen om te recyclen verbeteren, blijven we zoeken naar nieuwe nuttige toepassingen van bijproducten in onze werkzaamheden, terwijl we ook ons vermogen verbeteren om de productie van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval te vermijden.

 
 
 
 
 
 

Recycling na gebruik
 

Tyvek®-kleding kan eenvoudig worden gerecycled via het Tyvek®-recyclingprogramma voor beschermende kleding. Deze dienst, die gratis wordt aangeboden aan klanten binnen het vasteland van de Verenigde Staten die hiervoor in aanmerking komen, zorgt ervoor dat kleding niet op de vuilstortplaats terechtkomt, maar een tweede leven krijgt in producten als containers, houtpallets en parkbankjes. DuPont haalt 10 pond Tyvek® uit de afvalstroom voor elke doos met 25 gerecyclede overalls.