Gelaagde systemen

 
 
 
General
Nomex® gelaagde systemen
Featured Brands
DPT_Nomex_Photo_Article_Meeting NFPA 70E Standards_Content
 
 
 

Krachtige bescherming tegen vlambogen met Nomex®-materialen

Elektriciens werkzaam in de nutssector, de auto-industrie, de olie- en gaswinning of de mijnbouw, moeten goed beschermd zijn tegen de risico's van vlambogen met een hoge invallende energie.

De risico's van vlambogen kunnen worden ingeperkt met ofwel vlamboogpakken of gelaagde systemen. Beide toepassingen hebben verschillende kenmerken en eigenschappen, afhankelijk van waar de gebruiker naar op zoek is.

Vlamboogpakken

Vlamboogpakken zijn zeer doeltreffend en gebruiksvriendelijk. Deze pakken zijn vaak verkrijgbaar in combinaties die specifiek zijn samengesteld op basis van de mate van invallende energie en kunnen volledige lichaamsbescherming bieden, inclusief capuchon, handschoenen, het pak zelf en soms ook schoeisel. Een compleet systeem sluit vergissingen uit die kunnen worden gemaakt wanneer elk onderdeel afzonderlijk zou worden gekozen.

 
 
 
DPT_Nomex_Chart_Meeting NFPA Standards_Table 1_690x340_x2_03
 
 
 

GELAAGDE SYSTEMEN

Sommige eindgebruikers hebben liever de flexibiliteit om hun eigen basislagen te kiezen en daaruit de beschermingslaag samen te stellen die ze nodig hebben voor een bepaalde klus. Op die manier beschikken ze over een basislaag voor dagelijks gebruik die waar nodig kan worden aangevuld met extra beschermingslagen voor maximaal comfort en functionaliteit voor de werknemer.

In tegenstelling tot het traditionele vlamboogpak worden bij een gelaagd systeem verschillende, afzonderlijke lagen kleding met een bepaalde vlamboogclassificatie over elkaar heen gedragen om zo het vereiste ATPV-beschermingsniveau te verkrijgen. De lagen kunnen zowel afzonderlijk als in combinatie worden gedragen, zolang de lagen maar samen, als systeem, worden getest.

Wanneer een overall met kap met een classificatie van 8 cal/cm2 over een broek met shirt van classificatie 4 cal/cm2 wordt gedragen, betekent dat bijvoorbeeld niet dat het systeem voldoet aan een beschermingsklasse van 12cal/cm2. Het systeem moet in combinatie worden getest om de vlamboogclassificatie te kunnen bepalen.

DPT_Nomex_Chart_Meeting NFPA Standards_Table 1_690x340_x2_03

OPMERKING: Met een gelaagd systeem is het mogelijk om de lagen herhaaldelijk te wassen na gebruik zonder dat de bescherming afneemt. Daarnaast kost een gelaagd systeem minder dan de traditionele tegen vlambogen beschermende pakken, zodat elke gebruiker de kleding voor zichzelf kan houden. Houd er wel rekening mee dat de nodige kennis over gelaagde systemen is vereist om een goede bescherming tijdens het gebruik te kunnen garanderen.

Een gelaagd systeem kan ook goed werken als de werknemer behalve tegen de risico's van vlambogen ook tegen risico's als toxische chemicaliën moet worden beschermd. De werknemer kan dan over de primaire kleding die tegen vlambogen beschermt, een pak dragen dat bescherming biedt tegen chemicaliën.

DUPONT NOMEX®

DuPont heeft diverse materiaalopties voor het maken van meerlaagse systemen en pakken voor het werken met krachtige vlambogen.

DuPont™ Nomex® helpt mensen die werkzaam zijn in verschillende sectoren en werkomgevingen, de juiste bescherming te geven. Al meer dan 50 jaar vertrouwen medewerkers in de industriële sector die te maken hebben met gevaarlijke steekvlammen en elektrische vlambogen op Nomex®, dat hen de benodigde geïntegreerde bescherming en daarnaast nu nog meer comfort en robuustheid biedt.

Dankzij de toevoeging van meerdere lagen aan DuPont-materialen kan een hoge vlamboogclassificatie worden behaald. Dergelijke combinaties kunnen worden gebruikt voor gelaagde oplossingen maar ook in de samenstelling van vlamboogpakken.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van enkele geteste lagencombinaties die zijn gemaakt met Nomex®. Neem voor meer informatie contact op met uw Nomex®-accountmanager.

DPT_Nomex_Chart_Meeting NFPA Standards_Table 1_690x340_x2_03
 
 
 

De hier vermelde informatie wordt u gratis aangeboden en is gebaseerd op technische gegevens die door DuPont betrouwbaar worden geacht. De informatie is bedoeld voor technisch vaardige personen en dient naar eigen goeddunken en op eigen risico te worden gebruikt. Omdat de gebruiksomstandigheden buiten onze controle vallen, biedt DuPont geen enkele garantie, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet en aanvaardt DuPont geen aansprakelijkheid in verband met om het even welk gebruik van deze informatie. Niets van hetgeen hierin is verwoord, mag worden opgevat als een licentie voor het gebruik van of als een aanbeveling voor inbreuk op enig octrooirecht.

 
 
 


Trots lid van Partnership for Electrical Safety

De toonaangevende bedrijven die kleding voor vlamboogtoepassingen, vuurbestendige kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen maken, doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de honderdduizenden mensen die, ook in Nederland, met gevaarlijke elektrische apparatuur werken over de juiste middelen beschikken om zich tegen elektrische vlambogen te beschermen.

 
 
 

Nomex®-stof voor productie en transport

Omdat zwaardere werkzaamheden een betere bescherming vereisen, biedt Nomex®-stof beproefde oplossingen voor brandwerendheid en bescherming tegen vlambogen, zodat productie- en transportmedewerkers zijn beschermd tegen de gevaren waarmee ze te maken krijgen.

Bekijken
 
 
 

Nomex®-stof voor de nutssector

Wanneer er veel op het spel staat, biedt Nomex®-stof elektriciens, monteurs en lijnwerkers superieure bescherming tegen vlambogen.

Bekijken