Bescherming voor de nucleaire industrie

 
 
 

Aangezien er een dermate breed spectrum aan taken en risico´s van radioactieve besmetting is, biedt DuPont een groot assortiment aan beschermende kleding voor de nucleaire industrie

 
 
 

De tragische ramp in Japan werpt vragen op over de bescherming tegen nucleaire gevaren. Deze vraag kan worden onderverdeeld in twee hoofdgebieden: gevaren van ioniserende straling en gevaren van radioactieve deeltjes of vloeistoffen.

Gevaren van ioniserende straling

De materialen die worden gebruikt voor beschermende kleding voor eenmalig gebruik vormen geen barrière tegen ioniserende straling (bijv. gammastralen, röntgenstralen of radioactieve alfa- of bètadeeltjes). Het standaardprotocol dat wordt gebruikt om blootstelling aan straling te verminderen hoort tijd, afstand en afscherming te omvatten. Voor kleding kan er beperkte afscherming worden geboden door speciale kledingstukken die materiaal bevatten op basis van lood. DuPont levert geen speciale kleding die bescherming biedt tegen ioniserende stralingsgevaren.

Gevaren van radioactieve deeltjes of vloeistoffen

Voor gevaren die te maken hebben met radioactief besmette deeltjes of vloeistoffen, zijn geschikte kledingstukken ontworpen om de penetratie van radioactieve materialen te minimaliseren in plaats van de straling zelf te blokkeren. Daarbij zorgen zij dat contact met de huid en de kleding eronder tot een minimum wordt beperkt. Deze kledingstukken zijn ontworpen om in een potentieel besmet gebied te worden gebruikt en daarna onmiddellijk te worden verwijderd en weggegooid, zodat langetermijnblootstelling aan radioactief besmet materiaal wordt geminimaliseerd na het potentieel besmette gebied te hebben verlaten, en te voorkomen dat andere gebieden worden besmet.

Kleding met chemische bescherming is bedoeld voor eenmalig gebruik zodat er minimale kans is op kruisbesmetting met radioactieve deeltjes. Over het algemeen is het beter om een zo groot mogelijk gedeelte van het lichaam te bedekken: coveralls met capuchon helpen de kleding en het haar vrij te houden van radioactief materiaal. DuPont levert wel speciaal ontworpen kleding die bescherming helpt te bieden tegen radioactieve deeltjes en vloeistoffen. Specifieke typen stoffen, naadconfiguraties en kledingontwerpen horen te worden gespecificeerd om te kunnen beschermen tegen het betreffende gevaar. Daarnaast moeten andere geschikte PBM, zoals onder andere ademhalingsapparatuur, veiligheidsbrillen, handschoenen en schoenen, enz, zoals aangewezen tijdens de beoordeling van de gevaren, worden gebruikt samen met de geselecteerde kleding.

DuPont™ Tyvek® 500 Xpert-, Tyvek® 600 Plus-, DuPont™ Tychem® 2000 C Standard- en Tychem® 6000 F Standard-kleding is getest volgens EN 1073-2 als beschermende kleding tegen radioactieve besmetting.

 
 
 
Kies de juist Tyvek® of Tychem® kleding voor uw niveau van bescherming.
 
 
 

Bovendien, omdat radioactieve besmetting zowel in natte, droge of gemengde omgevingen kan plaatsvinden, heeft DuPont ook rekening gehouden met deze gevaren.

 
 
 
Tyvek® en Tychem® beschermen tegen een breed scala van radioactieve deeltjes
 
 
 

Snij- en mechanische bescherming

Alleen DuPont™ Kevlar® biedt bescherming tegen meervoudige gevaren en biedt tegelijk comfort aan werknemers. En DuPont kan u wegwijs maken op het gebied van nieuwe normen, innovatiemogelijkheden en meer.

Ontdekken
 
 
 

Bescherming tegen vlambogen

DuPont™ Nomex® levert lichte, comfortabele brandwerende oplossingen die ruimschoots voldoen aan de wereldwijde normen voor bescherming tegen vlambogen, hitte en vlammen.

Ontdekken
 
 
 

Bescherming tegen hitte en vlammen

Nomex® biedt een beproefd en bewezen assortiment beschermingsoplossingen die nog steeds voldoen aan wereldwijde standaarden voor bescherming tegen hitte, vuur en vlambogen of deze zelfs overtreffen.

Ontdekken
 
 
 

Tyvek® beschermende kleding

Tyvek® biedt een ideaal evenwicht in bescherming, duurzaamheid en comfort voor werknemers in industriële toepassingen en omgevingen waar contaminatie moet worden voorkomen, zoals productie-, farmaceutische, automobiel- en nutsbedrijven.

Ontdekken
 
 
 

Vind het juiste beschermende product voor uw toepassing of industrie met DuPont™ SafeSPEC™.
SafeSPEC™

Vind het juiste beschermende product voor uw werk met SafeSPEC™.

Blader door technische informatie, video´s, webinars en casestudy´s over DuPont PBM
Informatiebibliotheek

Hier vindt u technische informatie, video´s, webinars en casestudy´s over DuPont PBM.

Hier ziet u waar u DuPont-producten kunt kopen.
Verkoopadressen