Tyvek® 500 Xpert Eco Pack
Bescherming die de aarde respecteert

 
 
 
 
 
 

Uit de resultaten van een rapport in opdracht van DuPont blijkt dat DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Eco Pack een aanzienlijk lagere impact op het milieu kan hebben in vergelijking met de standaardverpakking. Tijdens de hele levenscyclus van de verpakking is het namelijk mogelijk de uitstoot van broeikasgassen met drie ton CO2-equivalenten te reduceren, wat gelijkstaat aan een besparing van 77.700 MJ primaire energie en een vermindering van de afvalberg met 820 kg. Naast milieuvoordelen kan Eco Pack de drager ook kosten besparen die gemoeid zijn met het vernietigen van verpakking aan het eind van het bruikbare leven.

 
 
 
 
 
 

De standaardverpakking van de Tyvek® 500 Xpert-kleding bestaat uit individueel verpakte kledingstukken in plastic, waar ook een gebruikershandleiding bij zit (ook wel gebruiksinstructies). 25 overalls worden dan gebundeld en per 4 in een doos gedaan, waarmee er in totaal 100 kledingstukken in één doos zitten. "Met het nieuwe DuPont Tyvek® 500 Xpert Eco Pack-verpakkingsconcept worden de 25 kledingstukken in één bundel niet langer individueel verpakt en wordt er slechts één gebruikershandleiding per bundel geleverd. Het verpakkingsmateriaal is dus met 100 procent gereduceerd wat betreft plasticgebruik, en er worden 96 procent minder handleidingen gebruikt," legt Andrzej Pałka uit, marketingspecialist van EMEA, DuPont Personal Protection.

 
 
 
 
 
 

Het rapport, The Environmental Benefits of Packaging Reduction, is opgesteld door BIO by Deloitte. Het geeft weer hoeveel impact de twee verpakkingsmethodes op het milieu hebben en vergelijkt de methodes aan de hand van een gestandaardiseerd Life Cycle Assessment.  Eerst wordt de levenscyclus in kaart gebracht voor de verschillende productiestadia van plastic zakken en gebruikershandleidingen, de levering aan DuPont  (up-streamprocessen), het verdere transport aan klanten en het uiteindelijke weggooien ervan (down-streamprocessen). Daarna volgt een evaluatie van de impact die dit op het milieu heeft met betrekking tot potentiële opwarming van de aarde, potentiële verzuring van de lucht, netto waterverbruik, verbruik van primaire energie en genereren van afval.

Er zijn drie afzonderlijke scenario’s in overweging genomen voor de beoordeling. Deze verschilden in hoeveelheid vervoerde kledingstukken, afgelegde afstand en de manier van weggooien (storten, verbranding of recyclen, afhankelijk van het afvalbeleid van het betreffende land van bestemming).  Bij een verzending van 35.000 overalls die per vrachtwagen naar Frankrijk werden vervoerd (scenario B), werden de volgende voordelen voorspeld bij het gebruik van Tyvek® 500 Xpert Eco Pack tegenover standaardverpakking: 

 
 
 
 
 
 

Tyvek® 500 Xpert is de marktleider op het gebied van beschermende kleding van Type 5 (stofdeeltjes) en Type 6 (vloeistof). Hoewel veel andere kledingstukken een vergelijkbaar gecertificeerd beschermingsniveau hebben, worden de werkelijke barrièreprestaties pas zichtbaar als de kledingstukken nader onder de loep worden genomen. Het gemiddelde percentage deeltjes dat in een Tyvek® 500 Xpert-kledingstuk lekt, wat gemeten wordt bij het testen van een type 5-beschermingskledingstuk, is slechts 1%. Dit is gunstig in vergelijking met de 5% voor standaard kledingstukken met microporeuze folies (MPF) en de 10% voor standaard SMS-kledingstukken.  Factoren die de deeltjesbarrière van het kledingstuk bepalen, zijn onder andere de stof die gebruikt wordt, de zoomconstructie en het algemene ontwerp.

Het loont de moeite om de prestaties van Tyvek® onder de loep te nemen als het gaat om het bieden van een slijtvaste barrière tegen vloeistof: Uit tests om de weerstand van stoffen tegen vloeistofdoordringing te bepalen, is gebleken dat Tyvek® een hoge barrière biedt, zowel vóór als na schuring, terwijl de niveaus van vergelijkbare materialen ongeschikt blijken te zijn voor dit doeleinde of compleet uit elkaar vallen na schuren.  

Bij DuPont zetten we ons in voor de bescherming van ons milieu. We streven naar voortdurende verbetering om duurzamere oplossingen te ontwikkelen en daarom presenteren we u Eco Pack als alternatief voor onze standaardverpakking van Tyvek® 500 Xpert-overalls.

Download de flyer
 
 
 

Vind het juiste beschermende product voor uw toepassing of industrie met DuPont™ SafeSPEC™.
SafeSPEC™

Vind het juiste beschermende product voor uw werk met SafeSPEC™.

Blader door technische informatie, video´s, webinars en casestudy´s over DuPont PBM
Informatiebibliotheek

Hier vindt u technische informatie, video´s, webinars en casestudy´s over DuPont PBM.

Hier ziet u waar u DuPont-producten kunt kopen.
Verkoopadressen