Respons van DuPont op beheersing en voorkoming van de ziekte veroorzaakt door het Coronavirus (Covid-19)

Mar, 24 2020
Press Release
Respons van DuPont op beheersing en voorkoming van de ziekte veroorzaakt door het Coronavirus (Covid-19)
 
 
 
 
 
 

Bij DuPont hebben we de pandemie van het Coronavirus (COVID-19) en de wereldwijde verspreiding ervan op de voet gevolgd en stappen genomen om onze medewerkers, onze klanten en de gemeenschappen waarin wij actief zijn op de hoogte te houden van de voortgang van de crisis.

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers komt voor ons op de eerste plaats. Onze respons op COVID-19 wordt 24 uur per dag bewaakt, beheerd en opgesteld door de zakelijke, regionale en lokale crisismanagementteams die wij hebben opgezet. Wij dragen bij aan de voorkoming van de verspreiding van het virus door veiligheidsplannen en protocollen uit te voeren op basis van de richtlijnen en aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Centra voor Ziektebestrijding (Centers for Disease Control, CDC).

In het licht van de wereldwijde toename van het aantal besmettingen hebben wij reisbeperkingen geactualiseerd, en bieden wij nieuwe richtlijnen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen. Tegelijkertijd treffen we de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen om de verspreiding van infecties in onze vestigingen en kantoren te beheersen en terug te dringen. Daartoe hebben we een aantal krachtige maatregelen genomen, waaronder:

  • Opschorting van internationale reizen en beperking van alle andere reizen tot de zakelijk essentiële.
  • Verplichte zelfquarantaine-maatregelen voor medewerkers die het risico van blootstelling aan het virus lopen.
  • Beperking van toegang tot onze vestigingen.
  • Intensievere en frequentere schoonmaakdiensten in al onze vestigingen.
  • Aansporing van onze medewerkers om sociaal afstand te bewaren, handen goed te wassen en er een goede hygiëne op na te houden.
  • Deelname aan alle grote bijenkomsten annuleren, zowel intern als extern.
  • Van medewerkers verlangen dat ze zo veel mogelijk van huis uit werken.

We zijn er voorts trots op dat DuPont Safety onvermoeibaar aan het werk is om degenen die direct getroffen zijn door het virus - onder wie gezondheidswerkers en spoedhulpverleners - te helpen. Duizenden DuPont-medewerkers werken in alle delen van de wereld de klok rond om de capaciteit van beschermende kleding te verhogen, nu de vraag zo is toegenomen. Onze Tyvek®-productie gaat 24 uur per dag door en de negen wereldwijde fabrieken die kleding produceren werken extra uren om de capaciteit uit te breiden. Wij hebben een ervaren internationaal productienetwerk dat volledig in bedrijf is en voorrang geeft aan de behoeften van gezondheidswerkers die in de meest getroffen gebieden het Coronavirus bestrijden.

Onze doelgerichte en bekwame teams gaan door met het aanpakken van deze internationale gezondheidscrisis. We zijn in staat om deze moeilijke omstandigheden het hoofd te bieden waarbij onze kernwaarden (Veiligheid en Gezondheid, Respect voor Mensen, Bescherming van de Aarde, Ethisch gedrag van het hoogste gehalte) in alles wat we doen voorop blijven staan.

Voor meer informatie over oplossingen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen, ga naar:
Technisch bulletin: Coronavirus (Covid-19) | PDF
DuPont Personal Protection COVID-19 Brief voor eindgebruikers | PDF 
Richtlijnen voor het reinigen/desinfecteren van Tychem®-kledingstukken voor COVID-19
Advies voor het wassen en desinfecteren van beschermende kleding vervaardigd uit DuPont™ Nomex® en DuPont™ Kevlar®
Meer gevallen van frauduleuze Tyvek®-kleding die op de markt worden gebracht
Reducing COVID-19 transmission in areas with FR hazards 
 
 
 

Aanvullende bronnen:
 

Wereldgezondheidsorganisatie

Coronavirus - Home

Richtsnoeren voor strategieën ter preventie en controle van infecties (infection prevention and control, IPC), aan te wenden wanneer er infectie met een nieuw coronavirus (2019-nCoV) wordt vermoed.


Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Ziekte coronavirus 2019 (COVID-19) - Home

 
 
 

Mediacontacten:

Dan Turner

Corporate Media Relations

+1 302-996-8372

daniel.a.turner@dupont.com