DuPont maakt resultaten vierde kwartaal en heel 2019 bekend

Press Release | January 20, 2020
 
 
 
Press Release
DuPont maakt resultaten vierde kwartaal en heel 2019 bekend

Over heel 2019 pro forma winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van $(0,74); pro forma gecorrigeerde winst per aandeel van $ 3,80

Over heel 2019 zijn de pro forma marges van het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 10 basispunten hoger, waarmee het de 50 basispunten verlies door lagere inkomsten uit aangesloten ondernemingen ruimschoots compenseert

Vierde kwartaal 2019 netto-omzet van $ 5,2 miljard, een daling van 5 procent; op autonome basis was de omzet 2 procent lager

Vierde kwartaal 2019 winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van $0,24; gecorrigeerde winst per aandeel van $ 0,95

Sinds 1 juni is ruim $ 1,3 miljard uitgekeerd aan de aandeelhouders, inclusief $ 750 miljoen aan terugkoop van aandelen

Op grond van de verdergaande strategie van actief portefeuillebeheer is de geplande fusie aangekondigd van de Nutrition & Biosciences business met IFF om een wereldwijde leider in hoogwaardige ingrediënten en oplossingen te creëren in de markten op het gebied van Food & Beverage, Home & Personal Care en Health & Welness

De verwachting van de winst per aandeel in 2020 is bijgesteld van $ 3,70 naar $ 3,90 en dat weerspiegelt de tegenwind in het voorgaande jaar m.b.t. diverse voordelen en druk op de nylonmarkt.

WILMINGTON, Delaware (VS), 30 januari 2020 – DuPont (NYSE: DD) heeft vandaag de financiële resultaten over het vierde kwartaal en heel 2019 bekendgemaakt.

 

“Onze resultaten over heel 2019 laten zien dat wij in staat zijn om tegenwicht te bieden aan uitdagende mondiale macro-omstandigheden door te focussen op de hefbomen waarover wij wel controle hebben”, zei Marc Doyle, Chief Executive Officer van DuPont. “We hebben deze tegenwind kunnen neutraliseren door prijsstelling en kostenacties, terwijl we tegelijkertijd onze positie bleven versterken in belangrijke groeigebieden, zoals water en 5G, door te blijven innoveren en investeren.”

 

“Nu we 2020 zijn ingegaan, blijft deze sterke interne discipline van het grootste belang. We voorzien namelijk verdere daling van de nylonprijzen en een ongunstige nylonmix die de inkomensgroei op autonome basis in onze andere kernsegmenten gedeeltelijk ongedaan maakt”, stelde Doyle. “We gaan door met het strategisch terugbrengen van de uitgaven en we ondernemen acties om onze activavoetafdruk te consolideren. Deze stappen zullen ervoor zorgen dat onze kosten aangepast zullen zijn aan de toekomstige organisatie en dat wij ons beter zullen positioneren met het oog op groei.”

 

Resultaten voor heel 2019

De netto-omzet over heel 2019 bedroeg in totaal $ 21,5 miljard; een daling van 5 procent ten opzichte van 2018. Op autonome basis was de netto-omzet 2 procent lager, de 2% hogere prijzen werden meer dan teniet gedaan door een 4 procent lager volume, voornamelijk als gevolg van de macro-omstandigheden in de eindmarkten voor de auto- en elektronica-industrie.

 

De pro forma inkomsten (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg in totaal $ (522) miljoen, ten opzichte van $ 237 miljoen over het voorgaande jaar. Het pro forma bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) (1) was $ 5,6 miljard en dat is 4 procent lager dan het jaar daarvoor, hoofdzakelijk toe te schrijven aan zwakte in de markten voor de auto- en elektronica-industrie, lagere inkomsten uit aangesloten ondernemingen en ongunstige wisselkoersen. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door sterke discipline in de prijsstelling en door voortgaande kostenbesparingen. De pro forma marges van het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) voor heel 2019 waren 10 basispunten hoger ten opzichte van het voorgaande jaar, waarmee het de 50 basispunten verlies door lagere inkomsten uit aangesloten ondernemingen ruimschoots compenseert.

De pro forma winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg in totaal $ (0,74), ten opzichte van $ 0,23 over het voorgaande jaar; de daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan hogere belangrijke posten(2), een hoger belastingtarief, ongunstige wisselkoersen en lagere segmentresultaten. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door lagere kosten die op historische basis aan Dow en Corteva worden toegekend. De gecorrigeerde winst per aandeel(1) daalde met 2 procent naar $ 3,80, vergeleken met de pro forma gecorrigeerde winst per aandeel van $ 4,07 over dezelfde periode vorig jaar. Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan een hoger belastingtarief, ongunstige wisselkoersen en lagere segmentresultaten.

 

Resultaten vierde kwartaal 2019

De netto-omzet bedroeg in totaal $ 5,2 miljard; een daling van 5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Op autonome basis was de netto-omzet 2 procent lager, waarbij de 1 procent hogere prijzen ruimschoots ongedaan werden gemaakt door een 3 procent lager volume. Op autonome basis was de omzet gelijk tot hoger in alle kernsegmenten, met uitzondering van Transportation & Industrial dat het effect voelde van de aanhoudende zwakte van de automarkten en dalende nylonprijzen.

De inkomsten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg in totaal $ 191 miljoen, ten opzichte van pro forma inkomsten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van $ 310 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)(1)  was $ 1,4 miljard en dat is 14 procent lager dan het pro forma bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) in het voorgaande jaar. Dit is toe te schrijven aan lagere nylonprijzen en lagere inkomsten uit aangesloten ondernemingen door klantenregelingen in de Hemlock Semiconductor joint venture. Deze ongunstige elementen werden weer gedeeltelijk gecompenseerd door een hoge prijsstelling in segmenten buiten T&I en door kostenbesparingen.

De winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg in totaal $ 0,24 ten opzichte van een pro forma winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van $ 0,39 in dezelfde periode vorig jaar; deze daling is grotendeels toe te schrijven aan lagere segmentresultaten en een hoger belastingtarief die gedeeltelijk werden gecompenseerd door lagere belangrijke posten(2) en de afwezigheid van kosten die op historische basis werden toegekend aan Dow en Corteva. De gecorrigeerde winst per aandeel(1) nam met 34 procent af naar $ 0,95, vergeleken met de pro forma gecorrigeerde winst per aandeel van $ 1,43 over dezelfde periode vorig jaar. Dit was hoofdzakelijk toe te schrijven aan lagere segmentresultaten en een hoger belastingtarief.

 

“De geplande fusie van onze N&B business met IFF brengt de strategische richting van de onderneming een stap verder en zal waarde genereren voor onze aandeelhouders,” zei Ed Breen, Executive Chairman van DuPont. “Samen creëren we een wereldwijde leider in hoogwaardige ingrediënten en oplossingen voor de markten op het gebied van Food & Beverage, Home & Personal Care en Health & Wellness, terwijl we tegelijkertijd enorme perspectieven creëren voor onze medewerkers en klanten. Daarnaast gaan we door met het schragen van onze portefeuille door middel van de onlangs aangekondigde strategische acquisities op het snelgroeiende gebied van water.”

“Ik blijf gefocust op dit aspect van DuPont-perspectieven die waarde creëren, en ik werk nauw samen met de Raad van Bestuur om mogelijkheden te beoordelen die waarde voor de aandeelhouder vrijmaken door middel van het verfijnen van de portefeuille en door gedifferentieerde investeringen,” aldus Breen.

U kunt het uitgebreide bericht over de resultaten van DuPont over het vierde kwartaal en heel 2019 bekijken op:  Click here.

(1) Adjusted EPS, pro forma adjusted EPS, operating EBITDA and pro forma operating EBITDA are non-GAAP measures.  See page 7 for further discussion.

(2) Details of significant items provided on pages 14-15

 
 
 

CONTACT

Willem Buitelaar

+31 65 372 3450

+31 78 621 9472

willem.buitelaar@dupont.com