Beschermende kleding voor noodhulpverleners

Figuur 1. Bescherming eerstehulpverlener door DuPont

Brandweerpersoneel en andere noodhulpverleners kunnen tijdens hun werkzaamheden in aanraking komen met veel verschillende giftige chemicaliën en biologische stoffen. De huid, ogen en longen kunnen blootgesteld worden aan verscheidene industriële chemicaliën, via bloed overdraagbare ziekteverwekkers en chemische en biologische stoffen. Er is dan ook beschermende kleding nodig die de meest geschikte barrière heeft voor de risico's in kwestie.

Waar moet ik rekening mee houden bij het kiezen van beschermende kleding?

 Bij het kiezen van beschermende kleding moet rekening worden gehouden met de aard en de omvang van de gevaren, de kans, frequentie, ernst, locatie, uitbreidingskans, gerelateerde gevaren en middelen om ermee om te gaan. Kleding voor noodhulpverleners wordt bijvoorbeeld vaak langdurig gedragen in zeer intense, stressvolle omstandigheden en in locaties die fysiek onbegaanbaar zijn. Dit vereist beschermende kleding die niet alleen in theorie effectief is, maar ook de duur en intensiteit van de calamiteit kan verdragen.

Ademhalingsapparaten, beschermende kleding, gezichts- en oogbescherming, handschoenen en veiligheidsschoeisel zijn nodig tijdens incidenten met biologische materialen om inademing en contact met de huid te beperken en besmetting van de onderkleding te voorkomen. De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten van de juiste maat zijn, correct gedragen worden, vervangen worden als ze beschadigd zijn en zodanig uitgetrokken worden dat ze de drager of anderen niet besmetten. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten zodanig weggegooid worden dat de potentiële besmetting zich niet verspreidt. De diverse persoonlijke beschermingsmiddelen moeten samenwerken – de producten mogen elkaar niet hinderen wat betreft pasvorm en functie.

Bescherming tegen stoffen voor biologische oorlogsvoering

Tychem® 6000 F biedt een effectieve barrière tegen stoffen voor biologische oorlogsvoering. Tychem® 6000 F is geschikt bij dreiging van chemische stoffen of bij langdurige blootstelling aan biologische stoffen. Het is echter belangrijk dat het ontwerp voorkomt dat er stoffen via de polsen of enkels binnendringen door het "bellows"-effect.

.

Bescherming tegen stoffen voor chemische oorlogsvoering

Militaire ontsmettingsteams hebben een licht ontsmettingspak nodig of overalls met zeer hoogwaardige beschermende eigenschappen tegen allerlei stoffen voor chemische oorlogsvoering. Tychem® 6000 F biedt langdurig uitzonderlijk hoogwaardige bescherming tegen alle geteste stoffen voor chemische oorlogsvoering in vloeibare vormen, dampen en aerosolen. Tychem® 6000 F is in Nederland getest door TNO en voldoet aan de standaard NAVO-tests voor bescherming tegen stoffen voor chemische oorlogsvoering. De resultaten hieronder bevestigen dat Tychem® 6000 F een zeer effectieve barrière heeft tegen stoffen voor chemische oorlogsvoering: 

Bescherming tegen stoffen voor chemische oorlogsvoering*: werkelijke binnendringingstijd

Stof voor chemische oorlogsvoering Tychem® 6000 F Tychem® 6000 F2 Tychem® 6000 FR ThermoPro Tychem® 1000 TK
Lewisiet (L) MIL-STD-282 (100 g/m2) 360 360 360 >480
Sarin (GB), MIL-STD-282 (100 g/m2) >480 >480 >480 >480
Soman (GD), MIL-STD-282 (100 g/m2) >480 >480 >480 >480
Mosterdgas (HD), MIL-STD-282 (100 g/m2) >480 >480 >480 >480
Tabun (GA), MIL-STD-282 (100 g/m2)
>480 >480 >480 >480
Zenuwgas VX, MIL-STD-282 (100 g/m2) >480 >480 >480 >480
 
   

* Stoffen voor chemische oorlogsvoering zijn bij 22 °C getest volgens MIL-STD-282 en bij 37 °C volgens FINABEL 0.7 - Kijk op DuPont™ SafeSPEC™ voor alle resultaten. De permeatiegegevens zijn voor DuPont opgemaakt door TNO.