Nucleaire beschermende kleding

Nucleaire beschermende kleding

In witte zones van kerncentrales, stroomgeneratoren en onderzoekslaboratoria voorkomt nucleaire beschermende kleding van DuPont™ Tyvek® verontreiniging van de huid en onderkleding door stofdeeltjes en vloeistoffen. Ontsmetting en weggooien van verontreinigde kleding na gebruik voorkomen een tweede verontreiniging.

De tragische catastrofe in Japan roept vragen op over de bescherming tegen nucleaire gevaren. De vragen kunnen worden verdeeld in twee hoofdcategorieën: gevaar van ioniserende straling en gevaar van radioactieve deeltjes of vloeistoffen.

 

Gevaar van ioniserende straling
De stof die wordt gebruikt in wegwerpbare beschermende kleding biedt geen barrière tegen ioniserende straling (bv. gammastraling, röntgenstraling or radioactieve alpha- of bètadeeltjes). Het standaard protocol voor het verminderen van blootstelling aan straling omvat tijd, afstand en afscherming. Voor kleding kan beperkte afscherming geboden worden door speciale kleding met loodhoudende materialen. DuPont levert geen speciale kleding die bescherming biedt tegen ioniserende straling.

 

 

Gevaar van radioactieve deeltjes of vloeistoffen
Voor gevaar van radioactieve deeltjes of vloeistoffen is er, in plaats van het blokkeren van de straling zelf, geschikte kleding ontworpen om de doordringbaarheid door radioactieve materialen en daarmee de blootstelling van de huid en de onderkleding tot een minimum te beperken. Deze kleding is ontworpen om gedragen te worden in een mogelijk besmet gebied en daarna verwijderd en weggegooid te worden, zodat langdurige blootstelling aan het radioactieve materiaal tot een minimum beperkt wordt na het verlaten van het mogelijk besmette gebied en zodat andere gebieden niet besmet raken.

 

Tegen chemicaliën beschermende kleding is bedoeld voor eenmalig gebruik, zodat een kruisbesmetting met radioactieve deeltjes tot een minimum wordt beperkt. In het algemeen geldt: hoe meer lichaamsbedekking, hoe beter: Overalls met capuchon houden de kleding en het haar vrij van radioactief materiaal. DuPont levert speciaal ontworpen kleding die bescherming biedt tegen radioactieve deeltjes en vloeistoffen. Specifieke stoffen, naden en kledingontwerpen moeten worden vermeld om overeen te komen met het gevaar. Daarnaast moeten andere persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals onder andere ademhalingsapparaten, brillen, handschoenen en schoeisel, gebruikt worden met elke kledingkeuze.

Kleding vanTyvek® 500 Xpert, Tyvek® 600 Plus, Tychem® 2000 C Standard, Tychem® 2000 C2, Tychem® F Standard en Tychem® F2 wordt getest volgens EN 1073-2 als beschermende kleding tegen radioactieve besmetting.

Omdat er zo'n breed spectrum aan taken en radioactieve risico's bestaat, biedt DuPont een breed scala aan nucleaire beschermende kleding.

Aangezien radioactieve besmetting bovendien voor kan komen in zowel natte, droge en gemengde omstandigheden, neemt DuPont ook deze gevaren in ogenschouw.
 

 

DUPONT MERKEN

INFORMATIE & IDEEËN