Persoonlijke beschermingsmiddelen voor voedselverwerking

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor voedselverwerking

Productverontreiniging heeft niet alleen een grote impact op de voedselkwaliteit en houdbaarheid, maar heeft ook gevolgen voor imago en kosten. Daarom is DuPont de favoriet bij operationeel personeel en bezoekers wat betreft beschermende kleding voor beperkt gebruik.

In de voedselverwerkingsindustrie is het risico op productverontreiniging en infecties afkomstig van werknemers in het productieproces erg hoog. Zelfs de welbekende "haar in de soep" levert ontegenzeggelijk voldoende aanleiding voor klachten op.

Kleding gemaakt van DuPont™ Tyvek® en DuPont™ Tychem® is ontworpen om verontreiniging door stofdeeltjes, bacteria, schimmel en parasieten via normale kleding of het menselijk lichaam te voorkomen.

Vertrouwde bescherming voor personeel
Tijdens reiniging of onderhoud van productiemachines kunnen werknemers worden blootgesteld aan ontsmettingsmiddelen. Volgens de HSE (Health and Safety Executive, UK) Food Information Sheet 29 vallen onder ontsmettingsmiddelen die vaak worden gebruikt in de voedings- en drankindustrie: tensioactieve stoffen, alcoholen, perazijnzuur en hypochloriet.

Bij sommige werkzaamheden kunnen de werknemers in aanraking komen met biologische stoffen. Voorbeelden van biologische gevaren zijn:

  • De salmonellabacterie. Deze komt voor in slacht- of vleesverwerkingsituaties, bij het verwerken van zuivelproducten, noten en vis of bij het verwerken van groenten die voorzien zijn van organische mest.
  • Hepatitis A. Dit virus vormt een gevaar bij het werken met mosselen, oesters, schaaldieren of salades die geproduceerd zijn met organische mest.

Biologische stoffen kunnen echter ook doelbewust worden toegevoegd tijdens het verwerken van voedsel, bijvoorbeeld bij de productie van verschillende zuivelproducten.

Tyvek® en Tychem® zijn getest volgens de norm EN 14126 en Tychem® voldoet aan de hoogste klasse van de biologische beschermingseisen.

Klik hier voor meer informatie over een hoog niveau van werknemersbescherming in de voedingsindustrie.
 

 

DUPONT MERKEN

INFORMATIE & IDEEËN