Bescherming tegen chemische en biologische stoffen

Beschermd tegen chemisch en biologisch gevaar met pakken van DuPont

De verscheidenheid aan biologische gevaren groeit constant. Er zijn speciale, door de Europese wetgeving vastgelegde eisen voor kledingmateriaal dat tegen besmette stoffen beschermt. Een analyse van de prestaties van beschermende overalls op grond van deze criteria, als onderdeel van de algemene risicobeoordeling, kan helpen bij het kiezen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en zo het risico op besmetting tot een minimum te beperken.

Strikte controle op medische besmetting is noodzakelijk om het verspreiden van zeer besmettelijke ziekten te voorkomen. Het gebrek aan deze controle in de getroffen landen is de voornaamste reden dat de recente Ebola-epidemie zo hevig was. In landen met een hoogstaande gezondheidszorg is het risico op overdracht van ziekten meestal een stuk kleiner.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is een cruciaal onderdeel van infectiebeheersing voor mensen die verantwoordelijk zijn voor de zorg, behandelingen, transport, voorzorgsmaatregelen en ontsmetting. Dit is niet alleen van belang voor hun eigen veiligheid, maar ook voor de omgeving.

DuPont Personal Protection biedt beschermende pakken die alle vier geclassificeerde risicogroepen voor biologisch gevaar omvatten met kleding van types 6 tot 3. Afhankelijk van het type biologische stof, de mate van blootstelling, de aard van het werk en het infectierisico moet de barrière van de stof tegen de relevante besmettelijke stoffen in acht worden genomen. Het type naad en de mechanische stevigheid van het materiaal moeten ook in acht worden genomen.

Alleen het dragen van beschermende kleding betekent echter niet dat je automatisch beschermd bent. De beschermende werking van de pakken kan alleen worden gegarandeerd als de kleding op de juiste manier aan- en uitgetrokken wordt en als de juiste werkprocedures worden gevolgd. DuPont kan informatie verschaffen over het aan- en uitkleden, inclusief video's voor het trainen van personeel.

 

*foto: Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp

 

CASESTUDIES

INFORMATIE & IDEEËN