Persoonlijke bescherming in de landbouw

Persoonlijke bescherming in de landbouw

Arbeiders in de landbouwsector hebben te maken met twee soorten buitengewoon gevaarlijke risico´s.

Hoewel typische virusziekten onder dieren (varkenspest, mond- en klauwzeer, vogelpest etc.) niet kunnen worden overgedragen op mensen, kunnen mensen die bij hun werk in aanraking komen met besmette dieren - boeren, dierenartsen of bezoekers - de virussen gemakkelijk overbrengen naar andere plaatsen. Veel virussen worden overgedragen via huid, haar en kleding en kunnen geruime tijd actief blijven.

Tegelijkertijd is de landbouw, door het gebruik van fytosanitaire producten voor de bescherming van gewassen - 23.000 ton per jaar aan pesticiden, herbiciden en dergelijke in het Verenigd Koninkrijk - een van de gevaarlijkste werksectoren. Iedereen die met pesticiden of dieren werkt, dient daarom passende, persoonlijke beschermingsuitrusting te dragen om zich te beschermen en om te voorkomen dat niet-besmette gebieden besmet raken. De keuze van kleding hangt sterk af van de blootstellingsomstandigheden tijdens het gebruik en de chemische toxiciteit van de gebruikte stof.

Bescherming tegen fytosanitaire producten tijdens voorbereiding of toepassing

Voor een effectieve bescherming bij gebruik van of blootstelling aan fytosanitaire producten wordt aangeraden om minimaal een chemische beschermende overall van CE-categorie III type 4 te gebruiken (tegen waterige vloeistofspuitbussen). Bescherming van categorie III type 4 biedt de gebruiker van fytosanitaire producten een effectieve bescherming tegen tal van waterige (type 4) vloeistofspuitbussen en werkzame ingrediënten in vaste vorm (type 5) en een beperkte bescherming tegen het spatten van vloeistof (type 6).

Het risico van blootstelling aan lagere of hogere concentraties actief materiaal, oplosmiddelen of verdunners is vooral hoog bij de voorbereiding en toepassing, de schoonmaak, het legen van de tank of in geval van een defecte spuitbus. In deze gevallen wordt aangeraden, naast de beschermende overalls, een schort of gewaad over de overall te dragen van een stof met voldoende barrière tegen chemische doordringing om de meest blootgestelde lichaamsdelen te beschermen tegen organische chemicaliën. Dit biedt een optimale, praktische oplossing; een goede chemische barrière op kwetsbare plaatsen zonder verminderd comfort.

Of de blootstelling nu licht (bezoekers, onderhoudspersoneel, uitrustingsinspecteurs, werknemers die instrumenten gebruiken of behandelde planten verwerken) of ernstig (werknemers die de spuitbussen voorbereiden, in contact komen met het afval of de uitrusting schoonmaken) is, een goede persoonlijke beschermingsuitrusting betekent meer veiligheid.

Het is raadzaam de gegevens over chemische doordringing van de barrièrestof en het fytosanitaire product en de verdunner te bekijken.

Bescherming tegen gevaren afkomstig van dieren

Besmettelijke deeltjes kunnen op vele manieren worden overgedragen, zelfs in stof. Werknemers en bezoekers hebben daarom constant bescherming nodig. DuPont™ Tyvek® 600 Plus kleding kan helpen de overdracht door mensen te voorkomen door een uitstekende barrière te vormen en kleine deeltjes tegen te houden. Veel overalls, vooral die met gebrekkige naden, laten stof door. Voor een betere bescherming raden we daarom een pak aan dat geen deeltjes doorlaat, dus met hechte naden en sluitingen. Met dichtgetapete naden en de mogelijkheid om de rist af te sluiten met een zelfklevende tape is Tyvek® 600 Plus een ideale oplossing wanneer natte ontsmetting niet nodig is.

Voor dierenartsen, boeren en anderen die in contact komen met levende dieren, geïnfecteerde uitwerpselen of lichaamsvloeistoffen of dode dieren wordt echter een waterdicht pak aangeraden. Deze kleding dient ook te worden gedragen bij het gebruik van reinigende en desinfecterende chemicaliën zoals methaanzuur. De kleding moet waterdichte naden en sluitingen hebben die tijdens de hele dienst waterdicht blijven. Aangezien de DuPont™ Tychem® 2000 C stof in verband met EN 14126 alle relevante biobarrièretests heeft doorstaan (op het hoogste beschermingsniveau) en de sluitingen van de Tychem® 2000 C kleding de 3 bar vloeistofdruktest hebben doorstaan, biedt Tychem® 2000 C kleding een uitstekende barrière tegen natte besmetting.

Ontsmetting met desinfectiemiddelen

Voor bioveiligheid is het verstandig om beschermende kleding na gebruik te desinfecteren. In veel landen gelden er speciale regels (bijvoorbeeld voor natte desinfectie van kleding) om de dragers van beschermende kleding te beschermen tegen verschillende soorten kruisinfectie en om de verspreiding van ziekteverwekkers zoals vogelpest en mond- en klauwzeer te verminderen. DuPont™ Virkon® S (www.virkons.com) is een ideaal desinfectiemiddel om persoonlijke beschermende kleding te desinfecteren en kan ook worden gebruikt tegen vochtige infectie op pakken van Tychem® 2000 C (zie www.ahs.dupont.com). De stof, naden en sluitingen van de pakken van Tychem® 2000 C bieden dezelfde bescherming tegen desinfectiemiddelen als tegen chemicaliën, biologische stoffen en bacteriën.

Desinfectiemiddelen met een hogere, toxische, concentratie kunnen echter op moleculair niveau door de stof van de kleding dringen. Om tegen deze desinfectiemiddelen bestand te zijn, moet de stof van de kleding van een extra barrière worden voorzien. Tychem® F is daarvoor een ideale oplossing. De biobarrières van Tychem® 2000 C en Tychem® F zijn volgens de norm EN 14126 getest en voldoen aan de hoogste klasse van bescherming. Beide pakken kunnen worden gebruikt voor een effectieve bescherming van degenen die in de vuurlinie van de voedselindustrie werken.

Voor meer informatie over een effectieve bescherming tegen fytosanitaire producten, klikt u hier.

Virkon® S is een geregistreerd handelsmerk van E.I. du Pont de Nemours and Company of daaraan gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

INFORMATIE & IDEEËN