De kleding van DuPont voor bescherming tegen chemicaliën, voldoet aan strenge Franse vereisten

Tests door het Franse Ministerie van Arbeid leidden ertoe dat vijf fabrikanten hun kleding voor bescherming tegen chemicaliën van de Franse markt moesten verwijderen. Geen enkel product van DuPont kreeg een negatieve beoordeling.

In 2009 organiseerde het Franse Ministerie van Arbeid in samenwerking met het Franse agentschap voor gezondheid en veiligheid van milieu en werk (AFSSET) een campagne om te controleren of beschermende pakken werknemers voldoende beschermen tegen bepaalde chemicaliën en of de regelgeving werd nageleefd zoals vastgelegd in de Franse arbeidswet waarin EU-richtlijn 89/686/EEG voor persoonlijke beschermingsmiddelen in de Franse wet is toegepast.

Dit onderzoek dat door het Franse Ministerie voor Arbeid werd gepubliceerd, is in veel verschillende informatiebronnen opgenomen en hierin worden alarmerende testresultaten gemeld. De tests wezen uit dat acht van de tien pakken niet voldeden aan de doorlatende eigenschappen die in de documentatie werd geclaimd. Ook werd regelgeving vaak niet succesvol nageleefd.

Een van de fabrikanten wiens pakken niet aan de vastgestelde technische vereisten voldeden, besloot vrijwillig om zijn producten van de markt te halen. Anderen namen de verlaagde prestaties in hun documentatie op om deze bij de daadwerkelijk gemeten eigenschappen aan te laten sluiten. De producten van twee vooraanstaande fabrikanten werden van de Franse markt verbannen. Het verbod van de Franse regering verwees ook naar onvoldoende kwaliteitsborging, zoals wordt vereist door artikel 11 van de richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

De producten van DuPont werden niet van de markt gehaald

Ook werden de technische specialisten van DuPont uitgenodigd om de resultaten uit het onderzoek en de conformiteitsverificatie na te kijken. DuPont kreeg van de campagnemanager te horen dat geen van de DuPont producten die waren getest, zich onder de pakken bevonden die onvoldoende technische prestaties hadden geleverd.

Zo hoefde DuPont geen significante verdere stappen te ondernemen voor haar producten. Naar aanleiding van de bijeenkomst heeft DuPont de gebruiksinstructies aangepast om het risico op incorrect gebruik of een incorrecte interpretatie door de gebruiker te verminderen.

Bij het op de markt brengen van producten, voert DuPont strenge controles en uitgebreide testprocedures uit op gebied van kwaliteitscontrole, productprestaties en conformiteit.