Milieurapport waarin nader wordt gespecificeerd hoe het nieuwe verpakkingsconcept van DuPont™ Tyvek® 500 Xpert de uitstoot van broeikasgassen kan helpen verminderen. 

Uit de resultaten die in het i-rapport staan vermeld, dat is samengesteld in opdracht van DuPont, blijkt dat de nieuwe DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Eco-Pack veel minder belastend voor het milieu zijn in vergelijking met de standaard verpakking. Daarnaast kan tijdens het hele verpakkingslevenscyclusii de uitstoot van broeikasgassen zodanig verminderen dat het kan worden vergeleken met een reductie van drie ton CO2, wat gelijk staat aan een besparing van 77.700 MJ primaire energie en een vermindering van de afvalberg met 820 kg. Naast milieuvoordelen, kan het nieuwe Eco-Pack de drager ook kosten besparen die met het vernietigen van verpakking aan het eind van het bruikbare leven gemoeid gaan.

De standaardverpakking van de Tyvek® 500 Xpert kleding bestaat uit individueel verpakte kledingstukken in plastic , waar ook een gebruikershandleiding bij zit (ook wel gebruiksinstructies). 25 overalls worden dan gebundeld en per vier in een doos gestopt, waarmee er in totaal 100 kledingstukken in één doos zitten. “Met de nieuwe DuPont Tyvek® 500 Xpert Eco-Pack verpakkingsconcept, worden de 25 kledingstukken in één bundel niet langer individueel verpakt en wordt er slechts één gebruikershandleiding per bundel geleverd. Het verpakkingsmateriaal is dus met 100 procent gereduceerd wat betreft plasticgebruik en er worden 96 procent minder handleidingen gebruikt, ” legt marketingspecialist van EMEA, DuPoint Protection Technologies Deborah Sondag uit.

Afb. 1. Links
Afb. 1. Rechts
Afb. 2

Afb. 1. Het verpakkingsmateriaal dat met DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Eco-Pack wordt gebruikt is significant gereduceerd, zoals weergegeven. Links: het verpakkingsafval dat wordt gegenereerd met één standaard doos van 100 kledingstukken, rechts: het afval van één Eco-Pack-doos met 100 kledingstukken).

Het rapport, The Environmental Benefits of Packaging Reduction, is opgesteld door BIO by Deloitte, en geeft weer hoeveel impact de twee verpakkingsmethodes op het milieu hebben en vergelijkt de methodes aan de hand van een gestandaardiseerd Life Cycle Assessment.  Eerst wordt er de levenscyclus in kaart gebracht voor de verschillende productiestadia van plastic zakken en gebruikershandleidingen, de levering aan DuPont  (up-streamprocessen), het verdere transport aan klanten en het uiteindelijke weggooien ervan (down-streamprocessen). Daarna volgt een evaluatie van de impact die dit op het milieu heeft met betrekking tot potentiële opwarming van de aarde, potentiële verzuring van de lucht, netto waterverbruik, verbruik van primaire energie en genereren van afval.

Er zijn drie afzonderlijke scenario’s in overweging genomen voor de beoordeling. Bij ieder scenario werd een andere hoeveelheid getransporteerd kledingstukken, afgelegde afstand en de manier van weggooien (storten, verbranding of recyclen, afhankelijk van het afvalbeleid van het betreffende land van bestemming).  Bij een verzending van 35.000 overalls die met vrachtwagens naar Frankrijk worden vervoerd (scenario B), werden de volgende voordelen voorspeld bij het gebruik van Tyvek® 500 Xpert Eco-Pack tegenover standaardverpakking: 

Impactcategorie

Vermindering van

Deel

 

 

 

 

Klimaatverandering

3045

kg CO2 =

Staat gelijk aan

De impact op klimaatverandering van

35

Een vlucht van Parijs naar Toulouse voor één passagier

Verzuring

18

kg SO2 =

Staat gelijk aan

De verzuringsimpact die het maandelijks elektriciteitsverbruik van

15

inwoners van Europa

netto waterverbruik

58

m3

Staat gelijk aan

Het waterverbruik voor

332

een bad

primaire-energieverbruik

77731

MJ

Staat gelijk aan

Het primaire-energieverbruik van het maandelijkse elektriciteitsverbruik van

14

inwoners van Europa

Het primaire-energieverbruik van

1698

Kg ruwe olie

afval genereren

823

Kg

Staat gelijk aan

Het maandelijkse gemeente-aval dat gegenereerd wordt door

21

inwoners van Europa

Deborah Sondag zegt: "Het wordt steeds belangrijker voor een bedrijf om helder te communiceren over de impact op het milieu en DuPont wil zijn klanten die duidelijkheid bieden wat betreft verbeteringsmaatregelen. Hierdoor kunnen ze de betreffende milieuvoordelen eenvoudig integreren in hun milieubeheerprogramma."

Tyvek® 500 Xpert is de marktleider op het gebied van beschermende kleding van Type 5 (stofdeeltjes) en Type 6 (vloeistof). Hoewel er veel andere kledingstukken een gelijkaardig gecertificeerd beschermingsniveau hebben, maar werkelijke prestaties worden pas zichtbaar als de kledingstukken nader onder de loep worden genomen. Het gemiddelde percentage deeltjes dat in het Tyvek® 500 Xpert kledingstuk lekt, wat gemeten wordt bij het testen van een type 5-beschermingskledingstuk, is slechts 1%. Ter vergelijking: voor standaard kledingstukken met microporeuze folies (MPF) of 10% voor een standaard SMS-kledingstuk (zie afbeelding 2).  Factoren die de deeltjesbarrière van het kledingstuk bepalen zijn onder andere: de stof die gebruikt wordt, de zoomconstructie en het algemene ontwerp.

Afbeelding 2: Gemiddelde naar binnen gericht lekkage van verschillende beschermende kleding van type 5 ((TILa, gemiddelde waarde voor 20 stuks in procenten voor alle activiteiten in overeenstemming met EN ISO 13982-2). Kleding waarbij de zomen bij de armen, benen en het masker afgeplakt zijn en ritsbedekking.

et loont de moeite om de prestatie van Tyvek® onder de loep te nemen als het gaat om een slijtvaste barrière tegen vloeistof. Uit tests om de weerstand van stoffen tegen vloeistofdoordringing te bepalen, is gebleken dat Tyvek® een hoge barrière biedt, zowel vóór als na schuring, terwijl de niveaus van vergelijkbare materialen ongeschikt blijken te zijn voor dit doeleinde of compleet uit elkaar vallen na schuren.  

Meer informatie over het Tyvek® 500 Xpert Eco-Pack en de verminderde belasting voor het milieu, kunt u vinden op www.tyvek.co.uk/ecopack.