De DuPont gids in 9 stappen voor chemische risicoanalyse

  Wanneer u voor deze overweldigende keuze en de complexe informatie over certificering komt te staan, welke criteria moeten er in acht worden genomen om de juiste beschermende kleding te kiezen?

Eenvoudige stappen voor de keuze van de juiste kleding voor bescherming tegen chemicaliën

Een grondige risicoanalyse op de werkplek is essentieel voor de keuze van veilige, comfortabele chemische beschermende kleding voor industrie-arbeiders die aan de eisen voldoet. Om u te helpen bij de keuze van uw kleding, stelt DuPont de stap-voor-stapgids voor risicofactoren voor als onderdeel van de risicoanalyseproces.

Stap 1: Gevaarherkenning

Wat is het chemische gevaar? Bestaat het uit gas, vloeistof of deeltjes? Kan het gevaar van fase veranderen (bijvoorbeeld van vloeistof naar gas)? Hoe hoog zijn de concentratie, vochtigheid en temperatuur? Zijn er aanvullende gevaren, zoals hitte, vuur, explosie, straling, elektrostatische lading, biologische substanties of scherpe of schurende oppervlakken? Zijn er speciale eisen voor zichtbaarheid of mobiliteit?

Stap 2: Bepaal de minimaal benodigde bescherming

In de certificering van Categorie III voor Chemische Beschermende Kleding wordt de bescherming van het hele pak tegen een bepaalde vorm van blootstelling (gas, vloeistof of stof) beschreven. Dat betekent echter niet dat het pak 100% bescherming biedt tegen dit soort blootstelling. Als u naar de gedetailleerde resultaten kijkt, kunt u een conclusie trekken met betrekking tot de werkelijke barrière en dichtheid van het pak.

Stap 3: Gevaarlijke toxiciteit beoordelen

Het is essentieel om de giftigheid of de gevolgen van blootstelling aan de risicobron op korte of lange termijn te kennen. Beoordeel of een pak dat maar net aan een bepaald type voldoet, genoeg bescherming biedt. Een pak dat is ontworpen voor een hoger type blootstelling, zoals type 3 of 4, laat bijvoorbeeld veel minder deeltjes door, vooral als er aanvullende afdichting wordt gebruikt. Dit pak biedt dus een veel betere barrière dan bepaalde pakken van type 5 die in sommige gevallen net aan de eisen voldoen.

Stap 4: Bepaal de beschermingsvereisten voor de stof en naden

Denk eraan dat penetratietests voor vloeibare chemicaliën worden uitgevoerd over een tijd van 60 seconden. Om te beoordelen of een stof de drager beschermt tegen blootstelling van meer dan 60 seconden dient de permeatie test worden gebruikt. Permeatie is het proces waarbij een chemische stof in de vorm van een vloeistof, damp of gas op moleculair niveau (door de poriën) door de beschermende kleding heen dringt. Permeatie kan optreden zonder zichtbare sporen. De test duurt 8 uur. Tip: raadpleeg de permeatiegids van DuPont voor een gedetailleerde uitleg, voorbeelden en permeatiegegevens.

Als u de beschermende eigenschappen van de stof hebt bepaald, controleer dan of de naden zijn getest en dezelfde barrière bieden als de stof zelf.

Stap 5: Bepaal mechanische eisen voor de stof

De mechanische beschermingsklassen van de stof en de naden zijn een indicatie en afhankelijk van de aard van het werk zijn sommige eigenschappen relevanter dan andere. Een goede barrière is alleen waardevol als deze bestand is tegen de werkomstandigheden en voor de hele duur van de werkzaamheden intact blijft. Bovendien is het voor een goede bescherming essentieel om de juiste maat te kiezen (bijvoorbeeld door verschillende maten aan de drager beschikbaar te stellen). Voorkom dat er te grote of te kleine pakken worden gebruikt en zorg ervoor dat de juiste maten beschikbaar zijn.

Stap 6: Overwegingen aangaande comfort

Bescherming is belangrijk, maar comfort ook. Door de passende beschermende en mechanische eigenschappen te identificeren en tegelijkertijd het draagcomfort te optimaliseren, draagt u bij aan een correct gebruik van de overall en daarmee aan de tevredenheid en productiviteit van de drager. Enkele belangrijke factoren de regelmatig naar voren komen bij draagproeven zijn bewegingsvrijheid bij buigen en strekken, gewicht, hoe het pak aanvoelt aan de huid en de luchtdoorlatendheid. Kleding die zowel lucht als damp doorlaat, is comfortabeler maar bieden minder bescherming tegen deeltjes of chemicaliën dan volledig lucht- en waterdicht, niet-ademend materiaal.

Stap 7: Keuze van de leverancier

Bescherming, gebruiksgemak en comfort zijn belangrijke criteria, net als de reputatie van de fabrikant voor een consistente kwaliteit. DuPont is ISO 9001- en ISO 14001-gecertificeerd en onze beschermende overalls en stoffen worden gemaakt met degelijke statistische kwaliteitscontroles die verder gaan dan de minimumeisen.

Stap 8: Identificeer het juiste gebruik van het product

Let goed op de productbeperkingen, aangezien deze u nuttige informatie kunnen geven over het correcte gebruik van het product. Ook kunnen ze belangrijke vragen oproepen, bijvoorbeeld of er aanvullende tape nodig is, of u rekening moet houden met aardingseisen, of het product bestand is tegen hoge temperaturen en of er voor het aantrekken van de kleding speciale training nodig is om besmetting te voorkomen.

Stap 9: Draagtest

Als u eenmaal uw keuze hebt gemaakt, waarom test u de overall dan niet zelf in de praktijk? Een slijtagetest van het product is een verstandige stap in het selectieproces. DuPont heeft een programma om gebruiksslijtage te testen - probeer het!

Aanvullende stappen: beoordelings- en testdiensten op maat

DuPont biedt een serie ondersteunende tools om u te helpen bij de risicoanalyse en de kledingkeuze, van online tools en risicoanalyse op locatie met specialisten en chemici van Dupont Personal Protection tot chemische permeatietests met uw specifieke chemicaliën. De specialisten van DuPont staan ook klaar voor gebruikerstrainingen voor veilig gebruik en uitleg over het product, om zo de acceptatie van de drager te bevorderen. De Techline is beschikbaar om technische vragen te beantwoorden. Ons team van technici beheert een grote, complexe database van fysieke eigenschappen, chemische doorlatendheid en penetratiegegevens van de materialen die worden gebruik in Tyvek® en Tychem® overalls.