Planning voor grootschalige reinigingswerkzaamheden

Als het aankomt op het aanpakken van grootschalige reinigingswerkzaamheden of opruimen na een ramp is adequate planning en voorbereiding van levensbelang. 

Reinigingswerkzaamheden kunnen in allerlei vormen voorkomen en voorbereid zijn op deze verscheidenheid aan mogelijke gebeurtenissen is een van de grootste uitdagingen voor de hulpverleningsplanner. Het doel van een reinigingswerkzaamheid is om het getroffen gebied terug te brengen in veilige, onafgesloten staat. Het behalen hiervan hangt af van het type, de schaal en de complexiteit van een project of incident, de geografische locatie en de specifieke aard van de gevaren.

Snelheid en kwaliteit van de respons zijn doorslaggevend voor een bevredigende uitkomst van een reinigingswerkzaamheid. In tegenstelling tot gevaarlijke situaties die kunnen voorkomen in relatief gecontroleerde omstandigheden, zoals georganiseerde productiefaciliteiten of tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden, zijn accidentele reinigingswerkzaamheden of reinigingen in industrie en milieu vaak noodscenario's waarbij tijd en voorbereiding cruciaal zijn.

Voorbeelden van grootschalige reinigingswerkzaamheden:

 • Lekkage van olie en petrochemicaliën
 • Vrijkomen van chemische en gevaarlijke materialen
 • Milieurampen
 • Weer- en natuurrampen
 • Opruiming van burgerlijke oproer·Instorten van gebouwen en andere constructies
 • Opruiming van ongelukken op de weg, het spoor en in de lucht
 • Bodemsanering en ontsmettingsprojecten
 • Schoonmaak van rivieren en kustgebieden
 • Herstel van industriële gebieden
 • Herstelprogramma's na overstroming
 • Grootschalige hygiëne en riolering
 • Programma's voor noodhulp/humanitaire hulp
 • Besmetting door nucleaire deeltjes
 • Ziektebeheersing van besmettelijke epidemieën/pandemieën
 • Opruiming van biologisch en besmettelijk afval
 • Forensisch onderzoek op plaats delict.

Beoordelen en reageren op grootschalige reinigingswerkzaamheden brengt gigantische uitdagingen met zich mee. De officiële respons moet niet alleen snel en effectief zijn, maar het incident moet ook volgens nauwkeurig voorbereide plannen aangepakt worden. Daarnaast moeten de middelen zonder vertraging beschikbaar en gemobiliseerd zijn en moet de inzet en coördinatie van de responsteams daadkrachtig en efficiënt zijn.

 

Bij de meeste ongelukken beginnen opruimingswerkzaamheden na de initiële werkzaamheden van hulpverleners. Soms vinden de opruimingswerkzaamheden echter tegelijkertijd plaats of zelfs voor de werkzaamheden van de hulpverleners, bijvoorbeeld wanneer het noodzakelijk is een locatie veilig te maken voor menselijke interventie.

De eersten ter plaatse moeten volledig getraind zijn, volledig ondersteund en zijn uitgerust met de juiste uitrusting, communicatiemiddelen en persoonlijke bescherming. Ze moeten georganiseerd zijn, professioneel begeleid en in staat zijn te improviseren en snel te reageren op dynamische situaties op de locatie en gevaarlijke omstandigheden.

Opruimingswerkzaamheden na crises en niet-spoedeisende werkzaamheden brengen andere uitdagingen met zich mee. Deze zijn weliswaar niet zo acuut als in een noodsituatie, maar spreiden zich wel vaak over een langere periode uit. Het kan bijvoorbeeld maanden of zelfs jaren duren voordat een grote olievlek, een gesloten staalfabriek of een ontmantelde energiecentrale opgeruimd is.

RISICOBEOORDELING

De identificatie en vervolgens beoordeling van gevaren is een van de moeilijkste en meest cruciale elementen van elk opruimingsprogramma. Als de risicobeoordeling goed wordt uitgevoerd, wordt het gevaar voor hulpverleners en werknemers verkleind en kan er voldaan worden aan wettelijke verantwoordelijkheden. Als de risicobeoordeling niet goed wordt uitgevoerd, kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn.

De inschatting van mogelijk gevaar ruim vóór een milieuramp daadwerkelijk plaatsvindt, is de basis voor het kiezen van de benodigde beschermende uitrusting. Deze risicobeoordelingen op voorhand bepalen het type persoonlijke beschermingsmiddelen dat beschikbaar wordt gemaakt voor hulpverleners en herstelwerkers. Hoewel een voorspellende risicoanalyse moet zorgen dat de geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn voor het grootste deel van de gevaren, is het noodzakelijk zo snel mogelijk na een incident een voortdurende herbeoordeling te starten om persoonlijke beschermingsmiddelen aan te passen op of te vervangen voor de werkelijke gevaren.

VOORAF PLANNEN

In alle noodresponsen en opruimingswerkzaamheden is de effectiviteit van de respons uiteindelijk afhankelijk van de kwaliteit van de voorbereide planning en de organisatie en het beheer van de opruimingswerkzaamheden. Bij een grootschalige opruimingsoperatie moeten de volgende procedures in acht worden genomen om de risico's te beheersen:

 • Snel en professioneel handelen. In veel besmettingsscenario's zal alle verloren tijd het opruimproces bemoeilijken en het werkgebied vergroten. Zo zijn vervuilende stoffen die in aanraking komen met natuurlijke materialen zoals gebladerte en aggregaten en vervuilende stoffen die door de wind en het getij worden verspreid veel moeilijker en gevaarlijker om te verwerken.
 • Zorg dat toegang tot alle benodigde middelen is gepland - mankracht, installaties, transport, opruimmateriaal, veiligheidsuitrusting, verlichting etc.
 • Onderzoek alternatieve aanpakken. Zijn er minder risicovolle of milieuvriendelijkere aanpakken die overgenomen kunnen worden, b.v. kunnen machines vervangen worden door personeel?
 • Voer, mits de tijd dit toelaat, een verkenningsonderzoek uit als de aard en de omvang van de operatie niet bekend is.
 • Zorg dat de opruimingslocatie beveiligd is om ongeautoriseerd en onbedoeld publiek of partijen weg te houden.
 • Organiseer het werk om de blootstelling aan gevaar te beperken, met behulp van barrières, schermen, afzettingen etc.
 • Zorg waar nodig dat de besmette materialen tijdelijk en gescheiden kunnen worden opgeslagen.
 • Stel geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar, zoals overalls, handschoenen, schoeisel, brillen, helmen, ademhalingsapparaten etc. als onderdeel van een formeel persoonlijkebeschermingsplan. Zorg dat deze producten voldoen aan de prestatie-eisen en wees bedacht op goedkope uitrusting van lage kwaliteit - deze kan uiteindelijk in de praktijk de duurste blijken.
 • Stel geschikte faciliteiten beschikbaar, waaronder EHBO-posten, toiletten, rust-/schaftplaatsen en was- en ontsmettingsruimtes.
 • Voer geschikte gezondheidsmonitoringsprocedures en -faciliteiten in, indien nodig, b.v. waar een risico op blootstelling aan biologische en nucleaire deeltjes aanwezig is.

BESCHERMENDE KLEDING KIEZEN VOOR GROOTSCHALIGE REINIGINGSWERKZAAMHEDEN

Persoonlijke bescherming is de laatste beschermingslinie tegen fysieke, chemische en biologische gevaren. De keuze van beschermende kleding voor grootschalige reinigingswerkzaamheden moet genomen worden als onderdeel van een uitgebreid persoonlijkebeschermingsplan. Bij een goed persoonlijkebeschermingsplan zijn alle personeelsniveaus van topmanagement tot vloerpersoneel betrokken en het moet de volgende elementen bevatten:

 • Identificatie van mogelijke gevaren met locatieonderzoek en incidentevaluatie.
 • Beoordeling van mogelijke gevaren en keuze van geschikte beheersingsmethoden.
 • Keuze van geschikte beschermende kleding waarbij rekening wordt gehouden met doordringbaarheid, aard van het werk en fysiologische en psychologische factoren. Kies indien mogelijk altijd voor kleding met bescherming tegen meerdere gevaren. Zo is de nieuwe Tyvek® 800J overall van DuPont™ bestand tegen olie, stofdeeltjes en hogedrukspuiten van watergebaseerde chemicaliën en is het een pak van type 3 voor beperkt gebuik dat zeer comfortabel en luchtdoorlatend is.  
 • Raadpleeg kledingfabrikant bij beoordelen gegevens over bescherming en permeatie.
 • Betrokkenheid van individuele gebruikers bij keuze en passen van kleding. Vergeet niet: de gebruiker kiest.
 • Uitgebreide educatie en training.
 • Regelgeving voor inspectie, onderhoud, schoonmaak, opslag en vervanging.
 • Beoordeling van huidig programma en huidige persoonlijke beschermingsmiddelen.

6 STAPPEN NAAR EEN POSITIEVE RISICOBEOORDELING

1. Identificeer mogelijke gevaren objectief inclusief hun bronnen en eventuele verwante triggers. Hiervoor kan een geschikt beoordelingsformulier of een softwarepakket gebruikt worden.

2. Bepaal wie blootgesteld is aan gevaar en in welke omstandigheid.

3. Evalueer de risico's en welke stappen beschikbaar zijn voor preventie, mitigatie en bescherming. Overleg altijd met werknemers en hun vertegenwoordigende organen. 

4. Voeg de bevindingen samen in een formeel risicoanalysedocument dat gedeeld en uitgebreid kan worden indien nodig.

5. Breng de bevindingen van de risicobeoordeling in de praktijk en zorg dat je noodplannen gereed hebt voor onvoorziene situaties.

6. Blijf procedures, trainingen en uitrustingen voortdurend herzien en voer regelmatig een formele beoordeling uit van het hele risicobeoordelingsprogramma.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NU ANTWOORDEN KRIJGEN - PROFESSIONEEL ADVIES KRIJGEN

De optimale keuze voor persoonlijke beschermingsmiddelen vereist een goed begrip van de risico's en een gedetailleerde kennis van persoonlijke bescherming, technische standaarden en prestaties van uitrustingen. Overleg met de fabrikant van persoonlijke beschermende uitrusting is essentieel om het aanbod aan bescherming te begrijpen en om ervoor te zorgen dat veiligheid optimaal is. Kies geen beschermende overalls (of andere beschermende kleding) op basis van een website of een artikel zonder professioneel advies, tenzij het een herhalingsbestelling is.

DuPont heeft een uitgebreid assortiment van beschermende kleding en accessoires voor chemische werkzaamheden, waaronder de zeer veelzijdige Tychem ® 4000S. Deze is ontworpen voor maximaal comfort in gevaarlijke omstandigheden. Daarnaast is er de fascinerende nieuwe Tyvek® 800J overall, die luchtdoorlatendheid combineert met weerbaarheid tegen hogedrukspuiten van watergebaseerde chemicaliën in een zeer comfortabel kledingstuk voor beperkt gebruik van type 3.

DuPont, een wereldleider op het gebied van persoonlijke bescherming, buigt zich al meer dan 40 jaar met de beste technologieën en innovaties over de veiligheidseisen in de wereld. DuPont Personal Protection biedt uitgebreide ondersteuning bij het kiezen van beschermende kleding en het bepalen van chemische risico's, en ook trainingen voor het gebruik van beschermende kleding. Voor alle beschermende kleding van Tyvek® en Tychem® is er een op maat gemaakte keuzeservice beschikbaar.