Maisteelt

Oplossingen voor gewasbescherming in de maisteelt

DuPont Crop Protection Products helpt telers in Nederland om de maximale opbrengst uit de maisteelt te halen.

Maisteelt: succesvolle onkruidbestrijding met de herbiciden van DuPont
In Nederland wordt hoofdzakelijk snij- en korrelmaïs geteeld, maar ook suikermais en mais voor biogas komen hier voor. De maisteelt heeft sinds de jaren `70 een flinke opmars gemaakt en is in Nederland momenteel dan ook een van de meest geteelde gewassen.
Vooral tijdens de beginontwikkeling van de mais is deze zeer gevoelig voor de concurrentie van onkruiden, ongeacht het doel van de mais. Daarom is een tijdige en efficiënte toepassing van herbiciden essentieel voor het optima­liseren van de potentiele opbrengst van maïs. Voor de bestrijding van onkruid heeft Dupont meerdere producten in zijn pakket die samen een breed spectrum aan onkruiden aanpakken.

Herbiciden


Insecticiden

De informatie gegeven op deze website is alleen ter referentie.  Verwijs altijd naar de product etiketten voor details en gebruiksaanwijzing.