Groenteteelt

Oplossingen voor gewasbescherming in de groenteteelt

DuPont Crop Protection Products helpt telers in Nederland om de maximale opbrengst uit hun groenteteelt te halen.

Groenteteelt: bescherming tegen aaltjes  voor een prima opbrengst en kwaliteit.
De groenteteelt onder glas in Nederland is ‘’ high-tech” in allerlei opzichten. Niet alleen de technische voorzieningen op de bedrijven; maar ook de gewasbescherming in de kassen! In de groenteteelt onder glas wordt een balans gezocht tussen de inzet van natuurlijke vijanden en de inzet van selectieve chemie.

In vollegronds groenteteelt kunnen plagen zowel ondersgronds als bovengronds het gewas aantasten. Onder de grond kunnen aaltjes het wortelgestel aantasten en zorgen voor opbrengst- en kwaliteitsverlies. In een aantal teelten heeft DuPont een toelating voor het nematicide Vydate® 10G.

Nematicide

Vydate® 10G  – beperkt aaltjesschade in zaaiuien, 1e jaars plantuien, spruitkool, bospeen, waspeen, winterwortel, pennenteelt van witlof en de opkweek van onbedekte teelt prei

DUPONT PRODUCTEN EN DIENSTEN

De informatie gegeven op deze website is alleen ter referentie.  Verwijs altijd naar de product etiketten voor details en gebruiksaanwijzing.