DuPont™ Vertisan® Fungicide

DuPont ™Vertisan®: fungicide voor bescherming van graangewassen tegen blad- en aarziekten

DuPont ™ Vertisan® is een fungicide voor de bescherming van granen tegen blad- en aarziekten

DuPont ™ Vertisan® is een fungicide voor de bestrijding van blad- en aarziekten in granen. De nieuwe werkzame stof penthiopyrad behoort tot de groep van carboximiden. Door de lokaal systemische en translaminaire verplaatsing wordt het blad volledig beschermt. Vertisan® heeft een brede werking tegen belangrijke ziekten als Septoria en roesten. Vertisan® moet altijd worden toegepast in combinatie met een middel met een ander werkingsmechanisme, bijvoorbeeld een triazool. Deze menging vormt een zeer compleet en langdurig werkende combinatie met een bedrijfszekere werking.

Vertisan® wordt snel opgenomen en heeft een goede regenvastheid. Naast een goede werking bescherming tegen schimmels heeft Vertisan een positief effect op de gewasfysiologie. Door de vorming van meer bladgroen en stimulering van de wortelgroei wordt het gewas vitaler.


Vertisan® kan zowel op T1 als op T2 worden toegepast voor een optimale bescherming van het gewas
 

Toelatingen

 • wintertarwe en zomertarwe
 • wintergerst en zomergerst
 • winterrogge en zomerrogge
 • triticale
 • haver
 • spelt
   

Eigenschappen

 • Goede verdeling in de plant
 • Zeer goede preventieve bescherming
 • Brede werking tegen graanziekten
 • Langdurige bescherming tegen Septoria
 • Vitaler gewas door stimulering wortelgroei en bladgroenvorming

Productinformatie

De informatie gegeven op deze website is alleen ter referentie.  Verwijs altijd naar de product etiketten voor details en gebruiksaanwijzing.