DuPont™ Treoris® Fungicide

DuPont ™Treoris®: fungicide voor bescherming van graangewassen tegen bladziekten

DuPont ™ Treoris® is een fungicide voor de bescherming van granen tegen bladziekten

DuPont ™ Treoris® is een fungicide voor de bestrijding van graanziekten. De combinatie van de werkzame stoffen penthiopyrad en chloorthalonil maken Treoris® een effectief en bedrijfszeker fungicide tegen belangrijke graanziekten. Penthiopyrad is een stof uit de groep van carboximiden. Door de locaal systemische en translaminaire verplaatsing wordt het blad volledig beschermt. Naast preventieve werking heeft penthiopyrad ook curatieve werking. Chloortalonil is een preventief werkend bedekkingsfungicide en beschermt het gewas tegen Septoria. De combinatie van deze stoffen geeft Treoris® een brede en bedrijfszekere werking.


Treoris® wordt snel opgenomen en heeft een goede regenvastheid. Naast een goede werking bescherming tegen schimmels heeft Treoris een positief effect op de gewasfysiologie. Door de vorming van meer bladgroen en stimulering van de wortelgroei wordt het gewas vitaler.


De eigenschappen van Treoris® komen uitstekend tot hun recht bij een toepassing op T1.

Toelatingen

 • wintertarwe en zomertarwe
 • wintergerst en zomergerst
 • winterrogge en zomerrogge
 • triticale
 • haver
 • spelt
   

Eigenschappen

 • Goede verdeling in de plant
 • Zeer goede preventieve bescherming
 • Brede werking tegen graanziekten
 • Langdurige bescherming tegen Septoria
 • Vitaler gewas door stimulering wortelgroei en bladgroenvorming

Productinformatie

De informatie gegeven op deze website is alleen ter referentie.  Verwijs altijd naar de product etiketten voor details en gebruiksaanwijzing.