DuPont™ Cielex® Fungicide

DuPont ™Cielex®: fungicide voor bescherming van graangewassen tegen blad- en aarziekten

DuPont ™ Cielex® is een fungicide voor de bescherming van granen tegen blad- en aarziekten

DuPont ™ Cielex® is een fungicide voor de bestrijding van graanziekten. De combinatie van de werkzame stoffen penthiopyrad en cyproconazool maken Cielex® een effectief en bedrijfszeker fungicide tegen de belangrijkste graanziekten. Penthiopyrad is een stof uit de groep van carboximiden. Door de lokaal systemische en translaminaire verplaatsing wordt het blad volledig beschermt. Naast preventieve werking heeft penthiopyrad ook curatieve werking. Cyproconazool is een triazool met een preventieve en curatieve werking tegen Septoria en roesten. De combinatie van deze stoffen geeft Cielex® een brede en bedrijfszekere werking.

Cielex® wordt snel opgenomen en heeft een goede regenvastheid. Naast een goede bescherming tegen schimmels heeft Cielex® een positief effect op de gewasfysiologie. Door de vorming van meer bladgroen en stimulering van de wortelgroei wordt het gewas vitaler.

De eigenschappen van Cielex® komen uitstekend tot hun recht bij een toepassing op T1.


Toelatingen

    • wintertarwe en zomertarwe

    • wintergerst en zomergerst

    • winterrogge en zomerrogge

    • triticale

    • haver

    • spelt

Eigenschappen

    • Goede verdeling in de plant

    • Preventieve en curatieve bescherming

    • Brede werking tegen graanziekten

    • Goede bescherming tegen roesten en Septoria

    • Vitaler gewas door stimulering wortelgroei en bladgroenvorming

 

Productinformatie

De informatie gegeven op deze website is alleen ter referentie.  Verwijs altijd naar de product etiketten voor details en gebruiksaanwijzing.