Graanteelt

Oplossingen voor gewasbescherming in de graanteelt

DuPont Crop Protection Products helpt telers in Nederland om de maximale opbrengst uit hun graan te halen.

De graanteelt heeft een belangrijke rol binnen het bouwplan van de Neder­landse akkerbouwer. Door de intensivering van het bouwplan is de druk van bodemgebonden ziekten en plagen in de laatste decennia sterk toegenomen.  Daarnaast is er beschikking over de strobilurine Acanto® dat in combinatie met andere fungiciden een sterk wapen is tegen onder andere roesten en sneeuwschimmel. De fungiciden Vertisan®, Cielex® en Treoris® op basis van de werkzame stof penthiopyrad bieden een bedrijfszekere en brede werking tegen schimmelziekten.

Fungicide

  • Acanto® - fungicide voor de bestrijding van blad- en aarziekten in granen.
  • Treoris® – fungicide voor bescherming van graangewassen tegen bladziekten.
  • Vertisan® - fungicide voor bescherming van graangewassen tegen blad- en aarziekten.
  • Cielex® - fungicide voor bescherming van graangewassen tegen blad- en aarziekten.

 

De informatie gegeven op deze website is alleen ter referentie.  Verwijs altijd naar de product etiketten voor details en gebruiksaanwijzing.