Afgestoten producten

De volgende DuPont Crop protection products zijn overgedragen aan FMC. Voor meer informatie over deze producten kunt u contact opnemen met FMC op de website bezoeken: http://www.fmc.com/agsolutions

Label & MSDS INFORMATION
PRODUCTS LABEL SDS
Ally® SX® Label SDS
Altacor® Label SDS
Benevia® Label SDS
Coragen® Label SDS
Exirel® Label SDS
Harmony® SX® Label SDS
Lexus® SX® Label SDS
Omnera® LQM® Label SDS
Safari® Label SDS
Steward® Label SDS
Traton® SX® Label SDS

De informatie gegeven op deze website is alleen ter referentie.  Verwijs altijd naar de product etiketten voor details en gebruiksaanwijzing.