Trend® 90 Uitvloeier

Trend® 90: uitvloeier in aardappelen

Trend® 90 is een uitvloeiervoor de toevoeging aan Titus® voor de bestrijding van onkruiden in mais en aardappelen

Trend® 90 is een uitvloeiervoor de toevoeging aan Titus® voor de bestrijding van onkruiden in mais en aardappelen.

Trend® 90 vermindert de oppervlaktespanning van de spuitoplossing en verhoogt tevens het kleefvermogen ervan op planten. Toevoegen van Trend® 90 aan oplossingen van spuitpoeders verhindert de vorming van zichtbare spuitresten.

Productinformatie

De informatie gegeven op deze website is alleen ter referentie.  Verwijs altijd naar de product etiketten voor details en gebruiksaanwijzing.