Hybride rijst zorgt voor een betere rijstproductie van rijstvelden met een hoge saliniteit

Deze twee minuten durende film laat zien hoe boeren in de Vietnamese Mekong-delta met behulp van een nieuw hybride zaad rijstgewassen produceren die een hoge opbrengst geven en die het regionaal unieke teeltsysteem waarbij de rijstteelt en de garnalenkweek worden afgewisseld ondersteunen.  Door de rijstteelt en de garnalenkweek af te wisselen kunnen boeren meer geld verdienen en stabiliteit bieden voor hun gezinnen en lokale gemeenschappen.

Het probleem zit in de oogst na de garnalenteelt, wanneer de rijstopbrengsten kleiner zijn door de hogere saliniteit van de bodem door het zoute water dat werd gebruikt voor de garnalenkweek.  Vooral de vrij bestoven rijstrassen ondervinden nadeel van deze ongunstige pH-condities.

We laten zien hoe DuPont Pioneer samenwerkte met lokale boeren om het hybride PHB71-zaad te introduceren als een rendabele oplossing voor de problemen van de roulerende rijstteelt/garnalenkweek.  Het PHB71-zaad van Pioneer® heeft een bewezen hoge tolerantie voor een hoge saliniteit van de bodem – dit zaad leidt zelfs tot een 30% tot 40% hogere opbrengst per hectare dan de vrij bestoven rijstrassen.

PARTNERS
DuPont Pioneer

Copyright© 2012 E. I. du Pont de Nemours en Company. Alle rechten voorbehouden.