Wereldwijde uitdagingen

Samen wereldwijde uitdagingen oplossen

Bij DuPont zijn we ervan overtuigd dat inclusive innovation ons de antwoorden kan bieden op de grootste uitdagingen waarvoor de mensheid staat.

Door samen te werken, met meer mensen op meer plaatsen dan ooit tevoren, kunnen we nieuwe en betere manieren vinden om de wereldwijde uitdagingen op te lossen en te voorzien in de voedsel-, energie- en beschermingsbehoeften van de groeiende wereldbevolking.

Bij DuPont werken we zo het best: naast anderen, door een zeer uitgebreide wetenschappelijke expertise en kennis toe te passen op enkele van de meest complexe wereldwijde uitdagingen.

SAMEN KUNNEN WE DE WERELD VOEDEN.

Ervoor zorgen dat er voldoende gezond, voedzaam eten is voor mensen overal op aarde is een van de meest essentiële uitdagingen waarvoor de mensheid staat. Door deze focus op het voorzien in de behoeften van een groeiende bevolking kunnen ontwikkelingslanden tot bloei komen en kan wereldwijd economische groei worden gerealiseerd.

SAMEN KUNNEN WE EEN VEILIGE ENERGIETOEKOMST BOUWEN.

De vraag naar energie neemt toe, maar de voorraad fossiele brandstoffen niet. Aangezien de bevolking blijft groeien, moeten we die bestaande bronnen zo efficiënt en zo effectief mogelijk gebruiken en moeten we betere manieren vinden om ook hernieuwbare energiebronnen te gebruiken. Deze transities zullen nieuwe industrieën stimuleren en aanzetten tot schone economieën.

SAMEN KUNNEN WE BESCHERMEN WAT ER HET MEEST TOE DOET.

Een groeiende wereldbevolking legt een steeds grotere druk op mens en milieu. En terwijl de ontwikkeling van de wereld verdergaat, hecht de mensheid een grotere waarde aan het leven en de aarde die we allen delen. We hechten grote waarde aan het leven en ons ecosysteem en we doen ons best om deze te beschermen.