DowDuPont maakt resultaten vierde kwartaal en heel 2018 bekend

 • Vierde kwartaal 2018 GAAP winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van $ 0,21; Gecorrigeerde winst per aandeel stijgt met 6% naar $ 0,88
 • Vierde kwartaal 2018 GAAP nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van $ 513 miljoen; Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) blijft gelijk op $ 3,9 miljard
 • Heel 2018 GAAP winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van $ 1,65; Gecorrigeerde winst per aandeel stijgt met 21% op Pro Forma Basis naar $ 4,11
 • Heel 2018 GAAP nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van $ 4,0 miljard; Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) stijgt met 13% op Pro Forma Basis naar $ 18,3 miljard

Belangrijkste punten vierde kwartaal

 •  GAAP winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg in totaal $ 0,21. De gecorrigeerde winst1 per aandeel nam met 6 procent toe tot $ 0,88, ten opzichte van de $ 0,83 over dezelfde periode vorig jaar. In de gecorrigeerde winst per aandeel zijn de aanzienlijke posten in dit kwartaal niet opgenomen. Deze kosten beliepen netto in totaal $ 0,56 per aandeel, net zomin als $ 0,11 per aandeel voor afschrijvingen van de immateriële vaste activa van DuPont.
 • De netto-omzet was met $ 20,1 miljard gelijk aan dezelfde periode vorig jaar, doordat de winst op prijzen en volumes teniet werd gedaan door koerseffecten.
 • Het volume nam met 1 procent toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De regio Azië/Grote Oceaan liet een stijging zien van 8 procent en Latijns-Amerika van 9 procent. Dit compenseerde de volumedalingen in de VS & Canada en EMEA van respectievelijk 3 procent en 1 procent ruimschoots.
 • De lokale prijzen stegen met 1 procent, met stijgingen in de meeste regio’s. Door koerseffecten daalde de omzet met 2 procent.
 • GAAP nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg $ 513 miljoen. Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA1) bedroeg $ 3,9 miljard en dat is gelijk aan dezelfde periode vorig jaar, doordat de kostensynergieën en de winst op de lokale prijzen teniet werden gedaan door de druk op de marges in de Materials Science Division, lagere vermogenswinst en ongunstige koerseffecten.
 • DowDuPont realiseerde dit kwartaal ruim $ 500 miljoen aan besparingen door kostensynergie. Sinds de fusie bedragen de cumulatieve besparingen ruim $ 1,8 miljard.
 • De kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten bedroeg dit kwartaal $ 5,1 miljard, vergeleken met $ 1,8 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Na correcties voor de boekhoudkundige en presentatieveranderingen ten behoeve van de securitisatie van de vorderingen, nam de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten op jaarbasis met $ 0,9 toe.
 • De onderneming heeft dit kwartaal $ 2,3 miljard aan de aandeelhouders uitgekeerd door middel van dividend ($ 0,9 miljard) en door het terugkopen van aandelen ($ 1,4 miljard). DowDuPont is voornemens om de terugkoop van de resterende open aandelen in het eerste kwartaal van 2019 af te ronden. Sinds de fusie is aangegaan heeft DowDuPont $ 10 miljard aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Commentaar van de CEO

“In ons eerste volle jaar als gefuseerde onderneming, hebben wij consequent sterke resultaten laten zien. De pro forma omzet steeg 8 procent, met stijgingen in elke geografische regio. Met betrekking tot het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) behaalden we een stijging van 13 procent. En we konden onze kostensynergieverwachting met 20 procent verhogen naar $ 3,6 miljard, terwijl we ook een aanzienlijk kapitaal aan onze aandeelhouders konden blijven uitkeren,” zei Ed Breen, chief executive officer van DowDuPont.

“We liggen nog steeds op schema voor de afsplitsing van het nieuwe Dow op 1 april, dat gevolgd zal worden door de afscheiding van Corteva van het nieuwe DuPont op 1 juni. Wij zijn enthousiast over de lancering van deze drie mondiale ondernemingen, die ieder op zich zijn toegerust om industriële marktleider te zijn met de juiste kapitaalstructuur en die nu nog beter gepositioneerd zijn om de klanten te bedienen, om te concurreren in hun eindmarkten en om te focussen op hun innovatieprioriteiten. We hebben ook sterke leiderschapsteams aangesteld die buitengewoon gefocust zijn op het benutten van hun concurrentievoordelen en op het waarmaken van hun substantiële mogelijkheden op het gebied van groei en kostensynergie om zowel voor het heden als voor de lange termijn waarde te creëren.”

Belangrijkste punten over heel 2018

 • GAAP winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg $ 1,65. De gecorrigeerde winst per aandeel nam met 21 procent toe tot $ 4,11, ten opzichte van de pro forma gecorrigeerde winst per aandeel over dezelfde periode vorig jaar. In de gecorrigeerde winst per aandeel zijn de aanzienlijke posten in dit kwartaal niet opgenomen. Deze kosten beliepen netto in totaal $ 2,02 per aandeel, net zomin als $ 0,44 per aandeel voor afschrijvingen van de immateriële vaste activa van DuPont.
 • GAAP netto-omzet nam toe met 38 procent. De netto-omzet nam met 8 procent toe tot $ 86,0 miljard, ten opzichte van de pro forma resultaten in dezelfde periode vorig jaar, waarbij alle regio’s stijgingen lieten zien.
 • Op pro forma basis nam het volume met 4 procent toe, met stijgingen in de meeste regio’s, aangevoerd door stijgingen die in de dubbele cijfers liepen in de regio Azië/Grote Oceaan.
 • Lokale prijzen stegen met 3 procent op pro forma basis, met stijgingen in alle regio’s. Door koerseffecten was de omzet 1 procent hoger.
 • GAAP nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg $ 4,0 miljard. Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) nam met 13 procent toe tot $ 18,3 miljard ten opzichte van de pro forma resultaten over dezelfde periode vorig jaar. De hogere kosten van grondstoffen werden ruimschoots gecompenseerd door de kostensynergieën; winst door lokale prijzen; toename in volume, inclusief het profijt van de laatste capaciteitsuitbreidingen; lagere kosten voor pensioenen en ontslagregelingen; en hogere vermogenswinst.
 • Op jaarbasis realiseerde DowDuPont een besparing door kostensynergie die $ 1,6 miljard beliep, en daarmee werd het verhoogde doel van $ 1,5 miljard voorbijgestreefd.
 • De kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten bedroeg $ 4,7 miljard, onder andere door discretionaire pensioenbijdragen van ongeveer $ 2,2 miljard. Zonder deze discretionaire bijdragen zou de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten $ 6,9 miljard hebben bedragen.

Vooruitzichten

“Wij verwachten dat de wereldwijde economische expansie in 2019 zal doorzetten, zij het in een gematigder tempo dan in 2018,” zei Howard Ungerleider, chief financial officer van DowDuPont. “We blijven de macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden, inclusief de voortgaande handelsbesprekingen en het tempo van de economische activiteiten in China. In deze omgeving blijven wij gefocust op de acties waarop wij invloed kunnen uitoefenen, zoals het benutten van onze groei-investeringen, het benutten van onze besparingen op de kostensynergie, het waarmaken van productiviteitsacties en verder toewerken naar onze respectievelijke afsplitsingsmomenten.”

Conferentiegesprek 

De onderneming zal vandaag om 8.00 AM ET een live webcast verzorgen van het conferentiegesprek over de resultaten van het vierde kwartaal. Hierbij worden de resultaten, de vooruitzichten en andere zaken besproken met investeerders. De presentatie die bij het conferentiegesprek hoort wordt op de DowDuPont Investor Relations “events and presentations page” geplaatst. Op deze “investor events and presentations” pagina van www.dow-dupont.com kunt u de webcast ook nog terugkijken.

Over DowDuPont

DowDuPont (NYSE: DWDP) is een holding die bestaat uit The Dow Chemical Company en DuPont, met als doel om sterke, onafhankelijke, beursgenoteerde bedrijven te vormen op het gebied van landbouw, materiaalwetenschap en gespecialiseerde producten die leidend zullen zijn in hun respectievelijke branches dankzij productieve, op wetenschap gebaseerde innovatie, om tegemoet te komen aan de behoeften van klanten en om te helpen wereldwijde uitdagingen op te lossen. Ga voor meer informatie naar www.dow-dupont.com.