Dow en DuPont krijgen voorwaardelijk goedkeuring van Europese Commissie voor de voorgestelde fusie van gelijken

 

HIGHLIGHTS
Vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in een fusie met de intentie om op te splitsen in drie sterke, onafhankelijke ondernemingen 
Van de transactie wordt zeker verwacht dat het een aanzienlijke kostensynergie oplevert van USD 3 miljard met USD 1 miljard aan groeisynergie 


Vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in een fusie met de intentie om op te splitsen in drie sterke, onafhankelijke ondernemingen

Van de transactie wordt zeker verwacht dat het een aanzienlijke kostensynergie oplevert van USD 3 miljard met USD 1 miljard aan groeisynergie 

WILMINGTON, Delaware (VS) en MIDLAND, Michigan (VS), 27 maart 2017 -- DuPont (NYSE: DD) en de Dow Chemical Company (NYSE: DOW) hebben aangekondigd dat de Europese Commissie voorwaardelijk goedkeuring in Europa heeft verleend voor de door de ondernemingen voorgestelde fusie van gelijken.

Deze mijlpaal op het regelgevende pad betekent een belangrijke stap in de voltooiing van de fusietransactie met de intentie om vervolgens drie onafhankelijke, beursgenoteerde ondernemingen te laten ontstaan. Van de transactie wordt verwacht dat het een aanzienlijke kostensynergie van ongeveer USD 3 miljard oplevert met het potentieel van USD 1 miljard aan groeisynergie. Voor de lange termijn wordt verwacht dat de beoogde opsplitsing in drieën de aandeelhouders en klanten nog een hogere waarde zal verschaffen. Voor de medewerkers schept het meer mogelijkheden, omdat elke afzonderlijke onderneming toonaangevend zal zijn in aantrekkelijke segmenten waar wereldwijde uitdagingen een stimulans betekenen voor de vraag naar hun onderscheidende aanbod.

De goedkeuring van de EC is op voorwaarde dat DuPont en Dow voldoen aan toezeggingen die zij aan de EC hebben gedaan in verband met de toestemming. De ondernemingen zijn ervan overtuigd dat het oordeel van de EC de concurrentie ten goede komt en tegelijkertijd de strategische logica en de potentiële waardecreatie van de transactie in stand houdt.

DuPont zal met name zijn herbiciden voor breedbladige onkruiden in graan en de insecticiden voor vretende insecten afstoten. DuPont zal tevens de onderzoeks- en ontwikkelingspijplijn en –organisatie van zijn Crop Protection afstoten, waarop echter enkele uitzonderingen zijn. DuPont zal namelijk zelf de ontwikkeling en het vermarkten voortzetten van de zaadbehandeling, nematiciden en R&D-programma’s die zich in een vergevorderd stadium bevinden. Bovendien behoudt DuPont het personeel dat nodig is om ondersteuning te verlenen aan de vermarkte producten en de R&D-programma’s die onder DuPont blijven. DuPont voert momenteel onderhandelingen om de gewasbeschermingsactiva af te stoten.

Daarnaast heeft Dow op 2 februari 2017 aangekondigd dat het een overeenkomst is aangegaan met SK Global Chemical Co., LTD. voor het afstoten van zijn wereldwijde bedrijfstak voor Ethylene Acrylic Acid (EAA – ethyleenacrylzuur) copolymeren en ionomeren. Deze afstotingen zijn op voorwaarde dat DuPont en Dow hun fusietransactie voltooien, naast nog andere voorwaarden, zoals officiële registraties, lokale werkgelegenheidswetten en lokaal bestuur.

Na het afstoten van een deel van de gewasbeschermingstak van DuPont, zal de Agriculture Division van de gefuseerde onderneming beschikken over sterke gewasbeschermingsactiva, zoals een uitstekende portefeuille voor de bestrijding van breedbladige onkruiden en grassen in maïs en soja, een omvangrijke portefeuille voor onkruidbestrijding in granen, de sterke positie van DuPont in ziektebestrijding en de toonaangevende insecticidenportefeuille van Dow AgroSciences. De Agriculture Division zal sterk gepositioneerd zijn om de groei te versnellen en om de sterke pijplijn in zowel zaden als chemie op een hoger plan te brengen om telers over de hele wereld nog beter van dienst te kunnen zijn met een superieure portefeuille vol innovatieve oplossingen, ruimere keus en concurrerende prijs voor kwaliteit.

Beide ondernemingen gaan door met de constructieve samenwerking met de regelgevende instanties in de overige, relevante rechtsgebieden om toestemming te krijgen voor de fusie en hebben hier het volste vertrouwen in.

Meer informatie vindt u op www.dowdupontunlockingvalue.com.

OVER DOW

Dow (NYSE: DOW) combineert de kracht van wetenschap en technologie om al het essentiële voor de vooruitgang van de mensheid gepassioneerd te vernieuwen. Het bedrijf staat achter vernieuwingen die waarde creëren uit de wetenschap van grondstoffen, polymeren, chemie en biologie. Daarbij helpt het bij de aanpak van de meest uitdagende problemen ter wereld, zoals de behoefte aan vers voedsel, veiliger en duurzamer transport, schoon water, energiezuinigheid, duurzamere infrastructuur en het verhogen van de landbouwproductiviteit. De geïntegreerde, marktgedreven en toonaangevende portefeuille van Dow biedt een breed scala van op technologie gebaseerde producten en oplossingen aan klanten in 175 landen en in snelgroeiende sectoren zoals verpakkingen, infrastructuur, transport, consumentenzorg, elektronica en landbouw. In 2016 bedroeg de jaaromzet van Dow USD 48 miljard en had het bedrijf wereldwijd een personeelsbestand van ongeveer 56.000 mensen. De ruim 7.000 productgroepen van het bedrijf worden geproduceerd in 189 vestigingen in 34 landen over de hele wereld. Verwijzingen naar 'Dow' of het 'bedrijf' betekenen The Dow Chemical Company en geconsolideerde dochterbedrijven daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Meer informatie over Dow kunt u vinden op www.dow.com.